ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัยการทำบัญชี ราคาค่าทดแทนต้นไม้ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัยการทำบัญชี ราคาค่าทดแทนต้นไม้ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์
นักวิจัย : วินัย อาจคงหาญ , พงศ์ชนิศ ชูวิรัช , ดีบุญ เมธากุลชาติ , นายยิ่งยง ไพสุขศาสนติวัฒนา , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , นายอนุรักษ์ ศรีแสวง , นายฤนุชิต ชูวิรัช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830461000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วินัย อาจคงหาญ , พงศ์ชนิศ ชูวิรัช , ดีบุญ เมธากุลชาติ , นายยิ่งยง ไพสุขศาสนติวัฒนา , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , นายอนุรักษ์ ศรีแสวง , นายฤนุชิต ชูวิรัช . (2551). การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัยการทำบัญชี ราคาค่าทดแทนต้นไม้ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วินัย อาจคงหาญ , พงศ์ชนิศ ชูวิรัช , ดีบุญ เมธากุลชาติ , นายยิ่งยง ไพสุขศาสนติวัฒนา , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , นายอนุรักษ์ ศรีแสวง , นายฤนุชิต ชูวิรัช . 2551. "การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัยการทำบัญชี ราคาค่าทดแทนต้นไม้ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วินัย อาจคงหาญ , พงศ์ชนิศ ชูวิรัช , ดีบุญ เมธากุลชาติ , นายยิ่งยง ไพสุขศาสนติวัฒนา , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , นายอนุรักษ์ ศรีแสวง , นายฤนุชิต ชูวิรัช . "การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัยการทำบัญชี ราคาค่าทดแทนต้นไม้ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
วินัย อาจคงหาญ , พงศ์ชนิศ ชูวิรัช , ดีบุญ เมธากุลชาติ , นายยิ่งยง ไพสุขศาสนติวัฒนา , นายแหลมไทย พู่วณิชย์ , นายอนุรักษ์ ศรีแสวง , นายฤนุชิต ชูวิรัช . การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัยการทำบัญชี ราคาค่าทดแทนต้นไม้ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.