ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเปลี่ยนเเปลงความชื้นในดินที่เป็นเนื้อดินหลักที่ใช้ปลูกอ้อยเมื่อได้รับน้ำฝนในปริมาณต่างๆ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเปลี่ยนเเปลงความชื้นในดินที่เป็นเนื้อดินหลักที่ใช้ปลูกอ้อยเมื่อได้รับน้ำฝนในปริมาณต่างๆ
นักวิจัย : กุมุท สังขศิลา , นายนพดล ทับทิมทอง , พงษ์สันติ์ สีจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0931046000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กุมุท สังขศิลา , นายนพดล ทับทิมทอง , พงษ์สันติ์ สีจันทร์ . (2553). การศึกษาการเปลี่ยนเเปลงความชื้นในดินที่เป็นเนื้อดินหลักที่ใช้ปลูกอ้อยเมื่อได้รับน้ำฝนในปริมาณต่างๆ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กุมุท สังขศิลา , นายนพดล ทับทิมทอง , พงษ์สันติ์ สีจันทร์ . 2553. "การศึกษาการเปลี่ยนเเปลงความชื้นในดินที่เป็นเนื้อดินหลักที่ใช้ปลูกอ้อยเมื่อได้รับน้ำฝนในปริมาณต่างๆ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กุมุท สังขศิลา , นายนพดล ทับทิมทอง , พงษ์สันติ์ สีจันทร์ . "การศึกษาการเปลี่ยนเเปลงความชื้นในดินที่เป็นเนื้อดินหลักที่ใช้ปลูกอ้อยเมื่อได้รับน้ำฝนในปริมาณต่างๆ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
กุมุท สังขศิลา , นายนพดล ทับทิมทอง , พงษ์สันติ์ สีจันทร์ . การศึกษาการเปลี่ยนเเปลงความชื้นในดินที่เป็นเนื้อดินหลักที่ใช้ปลูกอ้อยเมื่อได้รับน้ำฝนในปริมาณต่างๆ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.