ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน
นักวิจัย : ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง
คำค้น : คานคอนกรีต , คานคอนกรีตอัดแรง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัฒนชัย สมิทธากร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14247
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

เสนอวิธีการคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน โดยใช้วิธีอัตราส่วนอัดแรง ซึ่งเสนอโดย Naaman และ Siriaksorn ในการออกแบบอ้างอิงตามมาตรฐาน ACI 318M-02 เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่สภาวะถ่ายแรง สภาวะรับน้ำหนักใช้งาน สภาวะรับน้ำหนักประลัย และข้อกำหนดอื่นๆ การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสม กำหนดให้ราคารวมของคอนกรีตเหล็กเสริมอัดแรง เหล็กเสริมไม่อัดแรง เหล็กเสริมรับแรงเฉือน และไม้แบบ เป็นฟังก์ชันเป้าหมาย เพื่อให้ได้คานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วนที่เหมาะสมทั้งด้านกำลังและราคา ผลการศึกษากรณีตัวอย่างพบว่า การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมในงานวิจัยนี้ จะประหยัดราคาค่าก่อสร้างได้ประมาณ 12% เมื่อเปรียบเทียบกับการออกแบบเป็นคานคอนกรีตอัดแรงแบบปกติ นอกจากนี้ยังพบว่า การเปลี่ยนขนาดความลึกของหน้าตัดคานที่เหมาะสมจะสามารถช่วยลดราคาค่าก่อสร้างได้อีกด้วย

บรรณานุกรม :
ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง . (2550). การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง . 2550. "การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง . "การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง . การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.