ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการผลิตมัลเบอรี่รับประทานสดเพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการผลิตมัลเบอรี่รับประทานสดเพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง
นักวิจัย : ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , เวช เต๋จ๊ะ , สาวิตรี ทิวงศ์ , ดร.อัจฉรา ภาวะสุทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0730503000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , เวช เต๋จ๊ะ , สาวิตรี ทิวงศ์ , ดร.อัจฉรา ภาวะสุทธิ์ . (2550). การศึกษาการผลิตมัลเบอรี่รับประทานสดเพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , เวช เต๋จ๊ะ , สาวิตรี ทิวงศ์ , ดร.อัจฉรา ภาวะสุทธิ์ . 2550. "การศึกษาการผลิตมัลเบอรี่รับประทานสดเพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , เวช เต๋จ๊ะ , สาวิตรี ทิวงศ์ , ดร.อัจฉรา ภาวะสุทธิ์ . "การศึกษาการผลิตมัลเบอรี่รับประทานสดเพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.
ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , เบ็ญจารัชด ทองยืน , เวช เต๋จ๊ะ , สาวิตรี ทิวงศ์ , ดร.อัจฉรา ภาวะสุทธิ์ . การศึกษาการผลิตมัลเบอรี่รับประทานสดเพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.