ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาละครแบบขนบนิยม : กรณีศึกษาจากงานละครชาวบ้าน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาละครแบบขนบนิยม : กรณีศึกษาจากงานละครชาวบ้าน
นักวิจัย : พรรัตน์ ดำรุง
คำค้น : ละคร -- ไทย , ละครรำ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 30,2(ก.ค.-ธ.ค. 2544),62-78 , 0125-4820 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14177
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทความวิจัยนี้ต้องการนำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์งานศิลปะการละครแบบขนบนิยม โดยมุ่งนำเสนอแนวคิดของการพัฒนา ปรับเปลี่ยนสาระ รูปแบบ และวิธีการแสดงเพื่อให้งานศิลปะการละครนั้นคงอยู่อย่างมีชีวิต ดำรงไว้ซึ่งความหมายและความงามทางศิลปะ อันเป็นที่ยอมรับของผู้ชมร่วมสมัย ในบทความวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่ละครรำชาวบ้าน โดยจะยกเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงวิธีการที่ศิลปินชาวบ้านจัดกระบวนการพัฒนาปรับงานของตนเพื่อให้สามารถคงอยู่รอดมาตลอด 2 ศตวรรษนี้ และอิทธิพลของละครรำชาวบ้านที่ยังคงครอบงำรสนิยมในการเสพมหรสพของคนไทย จึงสามารถมองเห็นได้ว่า สาระ ความสุกสนานอันเป็นหัวใจของมหรสพชาวบ้านนั้น ส่งต่อไปถึงงานละครร่วมสมัยได้แก่ ละครเวที และละครโทรทัศน์

บรรณานุกรม :
พรรัตน์ ดำรุง . (2544). การพัฒนาละครแบบขนบนิยม : กรณีศึกษาจากงานละครชาวบ้าน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรัตน์ ดำรุง . 2544. "การพัฒนาละครแบบขนบนิยม : กรณีศึกษาจากงานละครชาวบ้าน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรัตน์ ดำรุง . "การพัฒนาละครแบบขนบนิยม : กรณีศึกษาจากงานละครชาวบ้าน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
พรรัตน์ ดำรุง . การพัฒนาละครแบบขนบนิยม : กรณีศึกษาจากงานละครชาวบ้าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.