ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากลไกการยับยั้งแบคทีเรียก่อให้เกิดโรคทางอาหารของสารผสมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากลไกการยับยั้งแบคทีเรียก่อให้เกิดโรคทางอาหารของสารผสมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
นักวิจัย : เยาวภา ไหวพริบ , นางรังสิมา สูตรอนันต์ , นายอนันต์ ทองทา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030149000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เยาวภา ไหวพริบ , นางรังสิมา สูตรอนันต์ , นายอนันต์ ทองทา . (2553). การศึกษากลไกการยับยั้งแบคทีเรียก่อให้เกิดโรคทางอาหารของสารผสมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เยาวภา ไหวพริบ , นางรังสิมา สูตรอนันต์ , นายอนันต์ ทองทา . 2553. "การศึกษากลไกการยับยั้งแบคทีเรียก่อให้เกิดโรคทางอาหารของสารผสมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เยาวภา ไหวพริบ , นางรังสิมา สูตรอนันต์ , นายอนันต์ ทองทา . "การศึกษากลไกการยับยั้งแบคทีเรียก่อให้เกิดโรคทางอาหารของสารผสมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
เยาวภา ไหวพริบ , นางรังสิมา สูตรอนันต์ , นายอนันต์ ทองทา . การศึกษากลไกการยับยั้งแบคทีเรียก่อให้เกิดโรคทางอาหารของสารผสมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.