ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์แบบปฏิสัมพันธ์หลากหลายเป้าหมายสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและดิน กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์แบบปฏิสัมพันธ์หลากหลายเป้าหมายสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและดิน กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ประเทศไทย
นักวิจัย : พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , อรุณศิริ กำลัง , เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย , กุมุท สังขศิลา , จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0230531000&BudgetYear=2002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , อรุณศิริ กำลัง , เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย , กุมุท สังขศิลา , จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ . (2545). การวิเคราะห์แบบปฏิสัมพันธ์หลากหลายเป้าหมายสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและดิน กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , อรุณศิริ กำลัง , เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย , กุมุท สังขศิลา , จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ . 2545. "การวิเคราะห์แบบปฏิสัมพันธ์หลากหลายเป้าหมายสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและดิน กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , อรุณศิริ กำลัง , เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย , กุมุท สังขศิลา , จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ . "การวิเคราะห์แบบปฏิสัมพันธ์หลากหลายเป้าหมายสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและดิน กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. Print.
พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , อรุณศิริ กำลัง , เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย , กุมุท สังขศิลา , จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ . การวิเคราะห์แบบปฏิสัมพันธ์หลากหลายเป้าหมายสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและดิน กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2545.