ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นเพื่อพัฒนาการทำแห้งพืชผักสมุนไพรไทย(ใบกะเพรา) : รายงานฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นเพื่อพัฒนาการทำแห้งพืชผักสมุนไพรไทย(ใบกะเพรา) : รายงานฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : สิงหนาท พวงจันทร์แดง , ปัญญา แสนชัย , กฤษณ์ จันท์โชติกุล
คำค้น : CO-B-06-22-12-401 , Herbs , Kaprao leaves , การทำแห้ง , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , สมุนไพร , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น , ใบกระเพรา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24538
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิงหนาท พวงจันทร์แดง , ปัญญา แสนชัย , กฤษณ์ จันท์โชติกุล . (2545). การพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นเพื่อพัฒนาการทำแห้งพืชผักสมุนไพรไทย(ใบกะเพรา) : รายงานฉบับสมบูรณ์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิงหนาท พวงจันทร์แดง , ปัญญา แสนชัย , กฤษณ์ จันท์โชติกุล . 2545. "การพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นเพื่อพัฒนาการทำแห้งพืชผักสมุนไพรไทย(ใบกะเพรา) : รายงานฉบับสมบูรณ์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิงหนาท พวงจันทร์แดง , ปัญญา แสนชัย , กฤษณ์ จันท์โชติกุล . "การพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นเพื่อพัฒนาการทำแห้งพืชผักสมุนไพรไทย(ใบกะเพรา) : รายงานฉบับสมบูรณ์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Print.
สิงหนาท พวงจันทร์แดง , ปัญญา แสนชัย , กฤษณ์ จันท์โชติกุล . การพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นเพื่อพัฒนาการทำแห้งพืชผักสมุนไพรไทย(ใบกะเพรา) : รายงานฉบับสมบูรณ์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2545.