ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจการผลิตและการบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม : รายงานการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจการผลิตและการบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม : รายงานการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : กิตติ เจิดรังษี , เถวียน บัวตุ่ม , ศิลป์ มณีรัตน์
คำค้น : พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , อาหาร , อาหารมุสลิม , อาหารฮาลาล , อุตสาหกรรมอาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24505
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติ เจิดรังษี , เถวียน บัวตุ่ม , ศิลป์ มณีรัตน์ . (2543). การสำรวจการผลิตและการบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม : รายงานการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิตติ เจิดรังษี , เถวียน บัวตุ่ม , ศิลป์ มณีรัตน์ . 2543. "การสำรวจการผลิตและการบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม : รายงานการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิตติ เจิดรังษี , เถวียน บัวตุ่ม , ศิลป์ มณีรัตน์ . "การสำรวจการผลิตและการบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม : รายงานการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
กิตติ เจิดรังษี , เถวียน บัวตุ่ม , ศิลป์ มณีรัตน์ . การสำรวจการผลิตและการบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม : รายงานการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.