ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา
นักวิจัย : ปัญญา แขน้ำแก้ว , สันติ รักษาวงศ์ , เกริก วงศ์สอนธรรม , สุนทรี ขุนทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030648000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัญญา แขน้ำแก้ว , สันติ รักษาวงศ์ , เกริก วงศ์สอนธรรม , สุนทรี ขุนทอง . (2554). การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปัญญา แขน้ำแก้ว , สันติ รักษาวงศ์ , เกริก วงศ์สอนธรรม , สุนทรี ขุนทอง . 2554. "การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปัญญา แขน้ำแก้ว , สันติ รักษาวงศ์ , เกริก วงศ์สอนธรรม , สุนทรี ขุนทอง . "การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
ปัญญา แขน้ำแก้ว , สันติ รักษาวงศ์ , เกริก วงศ์สอนธรรม , สุนทรี ขุนทอง . การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.