ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหาดีเอ็นเอบ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหาดีเอ็นเอบ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ
นักวิจัย : วิชัย บุญแสง , สกล พันธุ์ยิ้ม , บุญเสริม วิทยชำนาญกุล , อัญชลี ทัศนาขจร , ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ , Vichai Boonsaeng , Sakol Panyim , Boonsirm Withyachumnarnkul , Anchalee Tassanakajon , Chainarong Wongteerasupaya
คำค้น : Animal biotechnology and related animal science , Biological sciences , BT-39-06-API-14-05 , Diagnostic reagents and test kits , Marine and freshwater biology , Penaeus monodon , Polymerase chain reaction , White Spot Syndrome Virus , การส่งออก , การเลี้ยงกุ้ง , กุ้ง , กุ้งกุลาดำ , ชุดตรวจวินิจฉัยโรคสำเร็จรูป , ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , ไวรัสตัวแดงดวงขาว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24100
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงเกุ้งกุลาดำเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทำรายได้เข้าประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกกุ้งสดแช่เย็นและกุ้งแข็งมากเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่ปัจจุบันอัตราการส่งออกกุ้งกุลาดำลดลงอย่างมากเนื่องจากผลผลิตกุ้งลดลง ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตลดลงเนื่องมาจากเกิดการระบาดของไวรัสตัวแดงดวงขาว ไวรัสหัวเหลือง และไวรัสที่ทำให้เกิดโรคกุ้งแคระ

ได้ทำการวิจัยและพัฒนาเทคนิค PCR หรือปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสมาใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสในระยะแรกของการติดเชื้อ และยังได้พัฒนาการตรวจให้มีความไวมากขึ้นโดยวิธี nested PCR วิธี nested PCR ที่ได้พัฒนาขึ้นจะแตกต่างจาก nested PCR ทั่วไปที่มักจะมีปัญหาการปนเปื้อนเกิดขึ้นระหว่างการนำผลผลิต PCR จากหลอดแรกไปยังหลอดที่สอง วิธี one-step nested PCR ที่พัฒนาขึ้นนี้จะประกอบด้วย primer สองคู่หรือหลายคู่รวมอยู่ด้วยกันในหนึ่งหลอดเท่านั้น ดังนั้นทั้งปฏิกิริยา PCR และ nested PCR จะเกิดขึ้นภายในหลอดเดียว จึงทำให้ลดปัญหาการปนเปื้อนดังกล่าวได้

จุดประสงค์ของโครงการวิจัยนอกจากจะทำการพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อไวรัสในกุ้งกุลาดำให้รวดเร็ว ง่าย และมีความไวในการตรวจสูงด้วยวิธี PCR แล้ว ยังได้นำวิธี PCR ไปใช้ศึกษาการกระจายตัวของเชื้อไวรัสในเนื้อเยื่อต่างๆของกุ้งกุลาดำเพื่อประโยชน์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสในระยะแรกของการติดเชื้อ อีกทั้งทำการศึกษาหาพาหะของเชื้อไวรัสเหล่านี้ในสัตว์ชนิดต่างๆที่พบบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้ง ซึ่งผลการศึกษาพบว่าปู 4 ชนิด ได้แก่ ปูแสม ปูก้ามดาบ ปูทะเล และปูม้า เป็นพาหะของเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและไวรัสหัวเหลือง ส่วนสัตว์ชนิดอื่นๆเช่น แมลงกรรเชียง เคย หนอน ไส้เดือน หอย แมลงต่างๆ แมงมุมน้ำ ลูกน้ำยุง และแมลงเต่าทอง ที่พบบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นพาหะของเชื้อไวรัสเหล่านี้หรือไม่

Black tiger shrimp (Penaeus monodon) culture in Thailand has wxpanded greatly in the past few yeays and the country has become the world's leading producer of cultivated shrimp. Although the shrimp aquaculture industry is under going rapid development in a number of Asian countries, successful production is increasingly hamperedd by many factors, including environmental pollution, poor management and diseases. Of the infectious diseases, viral and bacterial agents, either as single or mix infections, have caused most of the production losses.

For viral pathogens, the major viruses of concern are white spot syndrome virus (WSSV), yellow heas virus (YHV) and hepatopancreatic parvovirus (HPV). Polymerase chain reaction (PCR) is used for early detection of WSSV, YHV and also HPV. Nested PCR is developed because it increases the level of sensitive detection as compared to conventional single primer-pair PCR. However, one of the major drawbacks with nested PCR is the risk of introducing contamination. This drawback is circumvented by designing a Wone-step nested PCRW where two or three primer pairs with different melting points are simulataneously added with all reaction components and the test sample in one tube.

The aim of this work is to develop a rapid, simple and highly sensitive detection of WSSV, YHV and HPV in P.monodon. In addition, this developed PCR technique is also used to study tissue distribution of the viruses in P.monodon and to study the transmission of the viruses from carrier species to shrimp. Four suspected crab carriers (Sesarma sp.,Scylla serrata., Uca pugilator and Portuns pelagicus) and the natural habitats (isopod, boatman, krill, worm, shell,insect, water spider, mosquito larvae and golden beetle) in the outbreak ponds were investigated. It was concluded that four crab species were found successfully to transfer the diseases to P.monodon in laboratory tests while the data on the habitats were still inconclusive.

บรรณานุกรม :
วิชัย บุญแสง , สกล พันธุ์ยิ้ม , บุญเสริม วิทยชำนาญกุล , อัญชลี ทัศนาขจร , ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ , Vichai Boonsaeng , Sakol Panyim , Boonsirm Withyachumnarnkul , Anchalee Tassanakajon , Chainarong Wongteerasupaya . (2543). การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหาดีเอ็นเอบ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิชัย บุญแสง , สกล พันธุ์ยิ้ม , บุญเสริม วิทยชำนาญกุล , อัญชลี ทัศนาขจร , ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ , Vichai Boonsaeng , Sakol Panyim , Boonsirm Withyachumnarnkul , Anchalee Tassanakajon , Chainarong Wongteerasupaya . 2543. "การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหาดีเอ็นเอบ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิชัย บุญแสง , สกล พันธุ์ยิ้ม , บุญเสริม วิทยชำนาญกุล , อัญชลี ทัศนาขจร , ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ , Vichai Boonsaeng , Sakol Panyim , Boonsirm Withyachumnarnkul , Anchalee Tassanakajon , Chainarong Wongteerasupaya . "การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหาดีเอ็นเอบ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
วิชัย บุญแสง , สกล พันธุ์ยิ้ม , บุญเสริม วิทยชำนาญกุล , อัญชลี ทัศนาขจร , ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ , Vichai Boonsaeng , Sakol Panyim , Boonsirm Withyachumnarnkul , Anchalee Tassanakajon , Chainarong Wongteerasupaya . การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหาดีเอ็นเอบ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.