ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ
นักวิจัย : สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ , รวิสสาข์ สุชาโต , สุวรรณา สายรวมญาติ , วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย , จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ , เอื้อ สิริจินดา , ศานิต เก้าเอี้ยน , ปิติ กันตังกุล , เรืองไร โตกฤษณะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130023000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ , รวิสสาข์ สุชาโต , สุวรรณา สายรวมญาติ , วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย , จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ , เอื้อ สิริจินดา , ศานิต เก้าเอี้ยน , ปิติ กันตังกุล , เรืองไร โตกฤษณะ . (2554). การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ , รวิสสาข์ สุชาโต , สุวรรณา สายรวมญาติ , วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย , จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ , เอื้อ สิริจินดา , ศานิต เก้าเอี้ยน , ปิติ กันตังกุล , เรืองไร โตกฤษณะ . 2554. "การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ , รวิสสาข์ สุชาโต , สุวรรณา สายรวมญาติ , วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย , จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ , เอื้อ สิริจินดา , ศานิต เก้าเอี้ยน , ปิติ กันตังกุล , เรืองไร โตกฤษณะ . "การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ , รวิสสาข์ สุชาโต , สุวรรณา สายรวมญาติ , วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย , จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ , เอื้อ สิริจินดา , ศานิต เก้าเอี้ยน , ปิติ กันตังกุล , เรืองไร โตกฤษณะ . การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.