ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)
นักวิจัย : จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ , วิน เชยชมศรี , สุดาวรรณ เชยชมศรี , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , เยาวดี คุปตะพันธ์ , วิภาภรณ์ ณ ถลาง , รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร , รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ , พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ , อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์ , อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ , สุวรพร แซ่ลิ้ม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1240149000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ , วิน เชยชมศรี , สุดาวรรณ เชยชมศรี , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , เยาวดี คุปตะพันธ์ , วิภาภรณ์ ณ ถลาง , รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร , รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ , พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ , อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์ , อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ , สุวรพร แซ่ลิ้ม . (2556). การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ , วิน เชยชมศรี , สุดาวรรณ เชยชมศรี , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , เยาวดี คุปตะพันธ์ , วิภาภรณ์ ณ ถลาง , รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร , รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ , พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ , อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์ , อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ , สุวรพร แซ่ลิ้ม . 2556. "การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ , วิน เชยชมศรี , สุดาวรรณ เชยชมศรี , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , เยาวดี คุปตะพันธ์ , วิภาภรณ์ ณ ถลาง , รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร , รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ , พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ , อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์ , อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ , สุวรพร แซ่ลิ้ม . "การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.