ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
นักวิจัย : จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ , วิน เชยชมศรี , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , เยาวดี คุปตะพันธ์ , เอกวิทย์ ตรีเนตร , วิภาภรณ์ ณ ถลาง , บุญเกื้อ วัชรเสถียร , รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร , ผศ. ดร. ราตรี ลีละวงศ์เทวัญ , อ. ดร. กัลยา อารีย์ , อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์ , อ. พญ. ดร. บริสุทธิ์ พญ. ดร. บริสุทธิ์ , สุวรพร แซ่ลิ้ม , รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ , ดร. พิณฑุสร พิณฑุสร , พญ. สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ , นางวนัสยา สุอังควาทิน , นพ. ดร. ธีระ กุศลสุข , อ. พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830493000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ , วิน เชยชมศรี , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , เยาวดี คุปตะพันธ์ , เอกวิทย์ ตรีเนตร , วิภาภรณ์ ณ ถลาง , บุญเกื้อ วัชรเสถียร , รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร , ผศ. ดร. ราตรี ลีละวงศ์เทวัญ , อ. ดร. กัลยา อารีย์ , อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์ , อ. พญ. ดร. บริสุทธิ์ พญ. ดร. บริสุทธิ์ , สุวรพร แซ่ลิ้ม , รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ , ดร. พิณฑุสร พิณฑุสร , พญ. สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ , นางวนัสยา สุอังควาทิน , นพ. ดร. ธีระ กุศลสุข , อ. พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ . (2553). การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ , วิน เชยชมศรี , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , เยาวดี คุปตะพันธ์ , เอกวิทย์ ตรีเนตร , วิภาภรณ์ ณ ถลาง , บุญเกื้อ วัชรเสถียร , รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร , ผศ. ดร. ราตรี ลีละวงศ์เทวัญ , อ. ดร. กัลยา อารีย์ , อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์ , อ. พญ. ดร. บริสุทธิ์ พญ. ดร. บริสุทธิ์ , สุวรพร แซ่ลิ้ม , รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ , ดร. พิณฑุสร พิณฑุสร , พญ. สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ , นางวนัสยา สุอังควาทิน , นพ. ดร. ธีระ กุศลสุข , อ. พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ . 2553. "การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ , วิน เชยชมศรี , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , เยาวดี คุปตะพันธ์ , เอกวิทย์ ตรีเนตร , วิภาภรณ์ ณ ถลาง , บุญเกื้อ วัชรเสถียร , รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร , ผศ. ดร. ราตรี ลีละวงศ์เทวัญ , อ. ดร. กัลยา อารีย์ , อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์ , อ. พญ. ดร. บริสุทธิ์ พญ. ดร. บริสุทธิ์ , สุวรพร แซ่ลิ้ม , รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ , ดร. พิณฑุสร พิณฑุสร , พญ. สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ , นางวนัสยา สุอังควาทิน , นพ. ดร. ธีระ กุศลสุข , อ. พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ . "การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ , วิน เชยชมศรี , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ , เยาวดี คุปตะพันธ์ , เอกวิทย์ ตรีเนตร , วิภาภรณ์ ณ ถลาง , บุญเกื้อ วัชรเสถียร , รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร , ผศ. ดร. ราตรี ลีละวงศ์เทวัญ , อ. ดร. กัลยา อารีย์ , อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์ , อ. พญ. ดร. บริสุทธิ์ พญ. ดร. บริสุทธิ์ , สุวรพร แซ่ลิ้ม , รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ , ดร. พิณฑุสร พิณฑุสร , พญ. สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ , นางวนัสยา สุอังควาทิน , นพ. ดร. ธีระ กุศลสุข , อ. พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ . การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.