ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาระบบพยากรณ์โรคเหี่ยวเน่าแดงเพื่อการจัดการโรคของอ้อย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาระบบพยากรณ์โรคเหี่ยวเน่าแดงเพื่อการจัดการโรคของอ้อย
นักวิจัย : เนตรนภิส เขียวขำ , สมศิริ แสงโชติ , นางสาวระติรส เชียงสิน , นางสาวธัญมน สังข์ศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030073000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เนตรนภิส เขียวขำ , สมศิริ แสงโชติ , นางสาวระติรส เชียงสิน , นางสาวธัญมน สังข์ศิริ . (2553). การวิจัยและพัฒนาระบบพยากรณ์โรคเหี่ยวเน่าแดงเพื่อการจัดการโรคของอ้อย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เนตรนภิส เขียวขำ , สมศิริ แสงโชติ , นางสาวระติรส เชียงสิน , นางสาวธัญมน สังข์ศิริ . 2553. "การวิจัยและพัฒนาระบบพยากรณ์โรคเหี่ยวเน่าแดงเพื่อการจัดการโรคของอ้อย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เนตรนภิส เขียวขำ , สมศิริ แสงโชติ , นางสาวระติรส เชียงสิน , นางสาวธัญมน สังข์ศิริ . "การวิจัยและพัฒนาระบบพยากรณ์โรคเหี่ยวเน่าแดงเพื่อการจัดการโรคของอ้อย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
เนตรนภิส เขียวขำ , สมศิริ แสงโชติ , นางสาวระติรส เชียงสิน , นางสาวธัญมน สังข์ศิริ . การวิจัยและพัฒนาระบบพยากรณ์โรคเหี่ยวเน่าแดงเพื่อการจัดการโรคของอ้อย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.