ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาสาหร่ายสไปรูลินาระดับพื้นบ้้านเพื่อเป็นอาหารปลา

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาสาหร่ายสไปรูลินาระดับพื้นบ้้านเพื่อเป็นอาหารปลา
นักวิจัย : เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร , จงกล พรมยะ , นิวุฒิ หวังชัย , ฐปน ชื่นบาล , ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร , ชลลดา บันสิทธิ์ , Penrut Hongwityakorn , Chongkol Phromya , Niwooti Whangchai , Tapana Cheunbarn , Panarin Phreechawattanakon , Chonlada Bunsid
คำค้น : Biological sciences , CO-B-22-2C-23-471 , Cultures (Biology) , Feeds , Plant biotechnology and related agricultural science , Spirulina , การถ่ายทอดเทคโนโลยี , การเพาะเลี้ยง (ชีววิทยา) , สาหร่ายสไปรูลินา , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , สไปรูลินา , อาหารปลา , อาหารสัตว์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/22405
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้้ยงสาหร่ายสไปรูลินาระดับพื้นบ้านเพื่อเป็นอาหารปลา แก่ผู้สนใจจำนวน 283 คน ระหว่างเดือน ธันวาคม 2546 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2547 โดยใช้สูตรอาหารปลาสวยงามผสมสาหร่าย S. platensis 15% และสูตรอาหารปลาเศรษฐกิจ ผสมสาหร่าย S.platensis 10% และมีกลุ่มบุคคลเข้ามาศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมจำนวน 4 คณะ และมีการสัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ และมติชน หนังสือสัตว์เลี้ยง aqua, Fish Zone, FANCY FISH THAILAND, Fishes Focus, Your Pet มีผู้ทำหนังสือขอรับเอกสารการอบรมและ CD อบรมจำนวน 8 คน มีการส่งผลงานการวิจัยเข้าร่วมแสดงในงานวันนักวิจัย ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดแสดงผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเมื่อเดือนสิงหาคม 2547 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดแสดงผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2547 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โครงการได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 5 รุ่น จำนวน 283 คนมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 64 คน พบว่าร้อยละ 69.23 ยังไม่ได้เริ่มจัดทำบ่อเพาะเลี้ยง ร้อยละ 9.23 จัดทำบ่อเพาะเลี้ยงแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่เชื้อสาหร่าย ร้อยละ 9.23 มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ยังไม่ได้นำไปผลิตเป็นอาหารปลา ร้อยละ 7.69 มีการเพาะเลี้ยงแล้วแต่ยังไม่ได้ผลผลิต และร้อยละ 4.62 นำผลผลิตไปเป็นอาหารปลาสำเร็จรูปแล้ว

A Project on technology transfer of Spiulina culture as feed at the village level, was conducted in Maejo University for 283 participants between December 2003 to February 2004. A feed formula for fancy fish was usedf to mix 15% A. platensis while feed provided to economic fish was mixed with 10%. There were 4 groups of participants who visited and made interviews that were later printed in several Thai language daily newspapers, namely: Thai-rat, DailyNews and Matichon. Articles from the visit were also incorporated in some books such as Domestic Animal Raising, Aqua, Fish Zone, Fancy Fish Thailand, Fishes Focus and Your Pet. Eight people were found to have requested for training documents and related CD. Research results were also sent for participation during the Researcher's Day of the Office of Research and Extension in Maejo University. In addition, they were also entered as poster exhibits during the National Science Week in August 2004 at the faculty of Science in Maejo University, including their participation in the poster exhibition during the National Science and Technology Fair 2004 in Impact Muang Thong Thanee in Nonthaburi province. The project was also to distribute questionnaires to 283 participants in 5 training groups. As a result, with 64 people responding to the questionnaires, it was found that 69.23% of the training participants have not yet established their raising ponds while 9.23% have already set up their raising ponds but have not yet provided Spiyulina. About 7.69% have not yet used Spirilina to produce fish feed. Furthermore, 4.62% have already grown Spirulina but have nit yet harvested them and finally, 4.62% have already produced and harvested Spirulina as ready made fish feed.

บรรณานุกรม :
เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร , จงกล พรมยะ , นิวุฒิ หวังชัย , ฐปน ชื่นบาล , ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร , ชลลดา บันสิทธิ์ , Penrut Hongwityakorn , Chongkol Phromya , Niwooti Whangchai , Tapana Cheunbarn , Panarin Phreechawattanakon , Chonlada Bunsid . (2548). โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาสาหร่ายสไปรูลินาระดับพื้นบ้้านเพื่อเป็นอาหารปลา.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร , จงกล พรมยะ , นิวุฒิ หวังชัย , ฐปน ชื่นบาล , ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร , ชลลดา บันสิทธิ์ , Penrut Hongwityakorn , Chongkol Phromya , Niwooti Whangchai , Tapana Cheunbarn , Panarin Phreechawattanakon , Chonlada Bunsid . 2548. "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาสาหร่ายสไปรูลินาระดับพื้นบ้้านเพื่อเป็นอาหารปลา".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร , จงกล พรมยะ , นิวุฒิ หวังชัย , ฐปน ชื่นบาล , ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร , ชลลดา บันสิทธิ์ , Penrut Hongwityakorn , Chongkol Phromya , Niwooti Whangchai , Tapana Cheunbarn , Panarin Phreechawattanakon , Chonlada Bunsid . "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาสาหร่ายสไปรูลินาระดับพื้นบ้้านเพื่อเป็นอาหารปลา."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร , จงกล พรมยะ , นิวุฒิ หวังชัย , ฐปน ชื่นบาล , ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร , ชลลดา บันสิทธิ์ , Penrut Hongwityakorn , Chongkol Phromya , Niwooti Whangchai , Tapana Cheunbarn , Panarin Phreechawattanakon , Chonlada Bunsid . โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาสาหร่ายสไปรูลินาระดับพื้นบ้้านเพื่อเป็นอาหารปลา. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.