ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาวิธีการคัดหาสารแก้การอักเสบจากสารสกัดจากธรรมชาติให้เป็นวิธี rapid throughput : รายงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาวิธีการคัดหาสารแก้การอักเสบจากสารสกัดจากธรรมชาติให้เป็นวิธี rapid throughput : รายงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : กัญญวิมว์ กีรติกร , ศิริชัย สว่างกุล , Kanyawim Kirtikara
คำค้น : Anti-inflammatory agents , Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , BT-B-09-2D-BF-A24 , Cyclooxygenase-1 (COX-1) , Cyclooxygenase-2 (COX-2) , Liquid Phase Radio Immunoassay , Prostagladin , พรอสตาแกลนดิน , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , สารต้านการอักเสบ , ไซโคลออกซิเจนเนส
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/22396
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Liquid Phase Radio Immunoassay (RIA) เป็นวิธีที่มีความเหมาะสมในการวัดปริมาณสารโมเลกุลเล็ก เช่น prostaglandin โดยอาศัยหลักการแข่งขันระหว่างสารที่ต้องการจะวัดกับ tracer (ซึ่ง คือสารนั้นที่ทราบปริมาณและถูก labeled ด้วยเอนไซมืหรือสารกัมมันตรังสี) ในการจับกับแอนติบอดี้ต่อสารนั้น ซึ่งมีอยู่ในจำนวนจำกัดในสภาวะของของเหลว ห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมี cell line จากหนูที่ไม่มีเอนไซม์ COX-1 หรือ COX-2 ที่ใช้เป็นแหล่งตรวจสอบสารที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ COX-2 หรือ COX-1 ได้โดยปริมาณการสร้าง prostaglandin E[subscript 2] (PGE[subscript 2]) จาก cell line ทั้ง 2 ชนิดนี้ และมีความต้องการวัด PGE[subscript 2] ด้วยความรวดเร็วและประหยัด จึงได้พัฒนาการทำ RIA จากวิธี Liquid phase โดยเคลือบแอนติบอดี้กับจาน 96 หลุมชนิดที่สามารถทน scintillation fluid ได้ และปล่อยให้ prostaglandin ที่เซลล์สร้างขึ้นในอาหารเลี้ยงเซลล์แข่งขันกับ tracer ซึ่งถูก labeled ด้วย [superscript 3]H ในการจับแอนติบอดี้ เมื่อผ่านการล้างแล้ว สามารถวัด tracer ที่ติดกับจาน 96 หลุมได้โดยง่ายและคำนวณเทียบหาปริมาณ prostaglandin ได้ ในการพัฒนาพบว่า เมื่อทำเปรียบเทียบกันจากวิธี liquid phase RIA และวิธีที่ได้รับการพัฒนาขึ้น และทดสอบใช้กับทั้ง PGE[subscript 2] มาตรฐานและ PGE[subscript 2] ที่เซลล์สร้างขึ้นภายใต้สภาวะที่ได้รับยาในกลุ่ม NSAIDs (non steriodal antiinflammatory drugs) ชนิดต่างๆ พบว่าวิธีการที่พัฒนามานี้ สามารถใช้วัดปริมาณ PGE[subscript 2] ได้ใกล้เคียงกับวิธีเดิมมาก และได้นำไปตรวจสอบสารยับยั้ง COX-1 หรือ COX-2 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 285 ตัวอย่าง

Liquid phase radioimmuno assay (RIA) is suitable for measuring small molecules such as prostaglandins. It is based on the competition between the small molecules in a sample and its tracer, which is the same molecules of known amount labeled with some detection system such as enzyme or radioactive metarials, in binding with a very specific and limited concentration of antibody in solution. The Bioassay laboratory has employed the murine COX-1 and COX-2 null cell line in assaying for the COX-2 and COX-1 inhibitors by measuring the prostaglandin E[subscript 2] (PGE[subscript 2]) produced from these two cell lines and, therefore, required a faster and economical method for determining (PGE[subscript 2]) levels. We have modified the existing method to use with 96 wells plates that can withstand the scintillation fluid by coating each well with definite amount of anti-PGE[subscript 2] antibody. PGE[subscript 2] in samples are allowed to compete with known amount of tracer molecules and the amount of prostagladin in samples is subsequently determined. Standard PGE[subscript 2] and samples from cells treated with three different NSAIDs (non steroidal antiflammatory drugs) were used in both liquid phase RIA and newly modified method. We found that both gave very similar results. We have also used this modified method to screen for anti-inflammatory compounds from total of 285 samples.

บรรณานุกรม :
กัญญวิมว์ กีรติกร , ศิริชัย สว่างกุล , Kanyawim Kirtikara . (2543). โครงการพัฒนาวิธีการคัดหาสารแก้การอักเสบจากสารสกัดจากธรรมชาติให้เป็นวิธี rapid throughput : รายงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัญญวิมว์ กีรติกร , ศิริชัย สว่างกุล , Kanyawim Kirtikara . 2543. "โครงการพัฒนาวิธีการคัดหาสารแก้การอักเสบจากสารสกัดจากธรรมชาติให้เป็นวิธี rapid throughput : รายงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัญญวิมว์ กีรติกร , ศิริชัย สว่างกุล , Kanyawim Kirtikara . "โครงการพัฒนาวิธีการคัดหาสารแก้การอักเสบจากสารสกัดจากธรรมชาติให้เป็นวิธี rapid throughput : รายงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
กัญญวิมว์ กีรติกร , ศิริชัย สว่างกุล , Kanyawim Kirtikara . โครงการพัฒนาวิธีการคัดหาสารแก้การอักเสบจากสารสกัดจากธรรมชาติให้เป็นวิธี rapid throughput : รายงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.