ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย
นักวิจัย : สุขเกษม สิทธิพจน์ , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , ชิดชม ฮิรางะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1031162000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุขเกษม สิทธิพจน์ , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , ชิดชม ฮิรางะ . (2553). การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุขเกษม สิทธิพจน์ , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , ชิดชม ฮิรางะ . 2553. "การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุขเกษม สิทธิพจน์ , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , ชิดชม ฮิรางะ . "การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
สุขเกษม สิทธิพจน์ , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , ชิดชม ฮิรางะ . การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.