ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ของการสกัด การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากพันธุ์ไม้เศรษฐกิจในประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ของการสกัด การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากพันธุ์ไม้เศรษฐกิจในประเทศไทย
นักวิจัย : สุพรรณา เตชะสกุล , นิติรัตน์ ฉิมน้อย , ชลธิชา สารสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030419000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพรรณา เตชะสกุล , นิติรัตน์ ฉิมน้อย , ชลธิชา สารสุข . (2553). การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ของการสกัด การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากพันธุ์ไม้เศรษฐกิจในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุพรรณา เตชะสกุล , นิติรัตน์ ฉิมน้อย , ชลธิชา สารสุข . 2553. "การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ของการสกัด การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากพันธุ์ไม้เศรษฐกิจในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุพรรณา เตชะสกุล , นิติรัตน์ ฉิมน้อย , ชลธิชา สารสุข . "การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ของการสกัด การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากพันธุ์ไม้เศรษฐกิจในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
สุพรรณา เตชะสกุล , นิติรัตน์ ฉิมน้อย , ชลธิชา สารสุข . การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ของการสกัด การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากพันธุ์ไม้เศรษฐกิจในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.