ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดและถ่ายทอดเทคโนโลยี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นักวิจัย : เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิศมัย ศรีชาเยช , วุฒินันท์ คงทัด , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230409000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิศมัย ศรีชาเยช , วุฒินันท์ คงทัด , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ . (2554). การวิจัยแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดและถ่ายทอดเทคโนโลยี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิศมัย ศรีชาเยช , วุฒินันท์ คงทัด , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ . 2554. "การวิจัยแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดและถ่ายทอดเทคโนโลยี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิศมัย ศรีชาเยช , วุฒินันท์ คงทัด , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ . "การวิจัยแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดและถ่ายทอดเทคโนโลยี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิศมัย ศรีชาเยช , วุฒินันท์ คงทัด , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ . การวิจัยแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดและถ่ายทอดเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.