ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินขนาด รูปรางและสีของผลส้มโดยใช้กล้อง CCD

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินขนาด รูปรางและสีของผลส้มโดยใช้กล้อง CCD
นักวิจัย : ธงชัย ยันตรศรี
คำค้น : Image processing technique , การตรวจวัดคุณภาพ , ผลผลิตการเกษตร , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , เทคโนโลยี
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/20044
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หลายปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการตรวจวัดคุณภาพของผลผลิตการเกษตรมาโดยที่เทคโนโลยีที่ได้ส่วนใหญ่เป็นการตรวจวัดคุณภาพโดยทำลาย ซึ่งมักจะใช้เวลานานในการวิเคราะห์และเป็นการสุ่มตัวอย่างบางส่วนเพื่อวิเคราะห์ ซึ่งถ้าใช้ตัวอย่างน้อยไปผลวิเคราะห์ที่ได้ก็ไม่สามารถใช้แทนผลิตผลส่วนใหญ่ที่เหลือ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการตรวจวัดคุณภาพแบบไม่ทำลายเพื่อใช้ในเกษตรอุตสาหกรรม เทคนิคส่วนใหญ่อาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของผลผลิตเกษตรที่ตอบสนองต่อแสงที่ความยาวคลื่นต่างๆ ตั้งแต่แสงช่วงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไปถึงช่วงที่มองไม่เห็นอันได้แก่ X-ray ส่วนการใช้เทคนิคทางภาพ (Image Processing) มีการพัฒนาตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากพัฒนาการทางคอมพิวเตอร์และได้มีการเริ่มนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เช่นการตรวจคัดขนาดและสีของผลแอปเปิล, สาลีและส้ม ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นประเทศ ญี่ปุ่นในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การค้าเสรีโลก ซึ่งเป็นการแข่งขันที่กำลังเน้นความสำคัญในเรื่องคุณภาพ (CODEX, HACCP, ISO9000, ISO 14000) จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพแบบไม่ทำลายเพื่อคัดคุณภาพของผลผลิตทั้งภายในและภายนอกโดยไม่ทำลายที่รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อใช้ในภาคเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศไทย ที่มีลักษณะเฉพาะตัวในแต่ละชนิดของผลผลิตที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ส้ม ส้มโอ ทุเรียน ดังนั้นจึงเป็นความตั้งใจของทีมงานวิจัยนี้ที่จะเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีการคัดคุณภาพ ซึ่งได้แก่ขนาดและสี ที่สามารถใช้ได้กับเกษตรกรผู้ผลิตระดับกลางและระบบขนาดใหญ่ในเกษตรอุตสาหกรรมในประเทศไทย ที่ต้องการความรวดเร็วและความแม่นยำเพียงพอเพื่อสามารถคัดคุณภาพได้ทุกผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพของผลิตผลไทย และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการกำหนดราคาในตลาดเสรีที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นตลอดระยะเวลา 2 ปีของโครงการ NDT จะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาเทคโนโลยีการคัดคุณภาพภายนอกด้วยได้แก่ ขนาด แสง สี ระบบคอมพิวเตอร์

Postharvest technology for quality evaluation of Agricultural produces has been a subject of researches for many years. However, most methods for quality evaluation are destructive, time consume and random. Recently, several nondestructive methods have been developed for agricultural industries. Many techniques are based on the physical responses of agricultural produces to certain wavelength of light varying from visible light to invisible light of x-ray. Image Processing technology has been evolved rapidly with modern computer technologies and now are commercially available for varieties of fruit such as size sorting for apply pear citrus fruit. When Thailand opens more to free trade in the world market, quality of produces become increasingly more important. Therefore, there is a need to develop several nondestructive technologies for on-line sorting of each Thai product which have its own unique characteristic such as citrus, pamelo, durian. In this project, size and color sorting equipment for external quality will be developed and determined in comparison with the standard methods.

บรรณานุกรม :
ธงชัย ยันตรศรี . (2543). การประเมินขนาด รูปรางและสีของผลส้มโดยใช้กล้อง CCD.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธงชัย ยันตรศรี . 2543. "การประเมินขนาด รูปรางและสีของผลส้มโดยใช้กล้อง CCD".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธงชัย ยันตรศรี . "การประเมินขนาด รูปรางและสีของผลส้มโดยใช้กล้อง CCD."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
ธงชัย ยันตรศรี . การประเมินขนาด รูปรางและสีของผลส้มโดยใช้กล้อง CCD. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.