ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : ณัฐชนา พวงทอง , ง่ายงาม ประจวบวัน , เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ , เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย , นงลักษณ์ สมันตรัฐ , ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ , วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1131246000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐชนา พวงทอง , ง่ายงาม ประจวบวัน , เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ , เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย , นงลักษณ์ สมันตรัฐ , ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ , วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ . (2555). การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณัฐชนา พวงทอง , ง่ายงาม ประจวบวัน , เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ , เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย , นงลักษณ์ สมันตรัฐ , ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ , วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ . 2555. "การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณัฐชนา พวงทอง , ง่ายงาม ประจวบวัน , เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ , เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย , นงลักษณ์ สมันตรัฐ , ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ , วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ . "การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
ณัฐชนา พวงทอง , ง่ายงาม ประจวบวัน , เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ , เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย , นงลักษณ์ สมันตรัฐ , ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ , วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ . การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.