ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยับยั้งจุลินทรีย์ของฟิล์มไคโตซาน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยับยั้งจุลินทรีย์ของฟิล์มไคโตซาน
นักวิจัย : เยาวภา ไหวพริบ , นางสาวภัทรวดี เอียดเต็ม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1031138000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เยาวภา ไหวพริบ , นางสาวภัทรวดี เอียดเต็ม . (2553). การยับยั้งจุลินทรีย์ของฟิล์มไคโตซาน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เยาวภา ไหวพริบ , นางสาวภัทรวดี เอียดเต็ม . 2553. "การยับยั้งจุลินทรีย์ของฟิล์มไคโตซาน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เยาวภา ไหวพริบ , นางสาวภัทรวดี เอียดเต็ม . "การยับยั้งจุลินทรีย์ของฟิล์มไคโตซาน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
เยาวภา ไหวพริบ , นางสาวภัทรวดี เอียดเต็ม . การยับยั้งจุลินทรีย์ของฟิล์มไคโตซาน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.