ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะม่วงในท้องถิ่นเพื่อให้ได้มาตรฐาน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะม่วงในท้องถิ่นเพื่อให้ได้มาตรฐาน
นักวิจัย : เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , สายพิณ มณีพันธ์ , ชิดชม ฮิรางะ , กาญจนารัตน์ ทวีสุข , รัศมี ศุภศรี , นางกมลแก้ว ศรีเพ็ญ , นางสังวาล รัตนตระกูล , นายสุพจน์ ชุติพันธ์ , นางนงนุช คำคง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0130038000&BudgetYear=2001
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , สายพิณ มณีพันธ์ , ชิดชม ฮิรางะ , กาญจนารัตน์ ทวีสุข , รัศมี ศุภศรี , นางกมลแก้ว ศรีเพ็ญ , นางสังวาล รัตนตระกูล , นายสุพจน์ ชุติพันธ์ , นางนงนุช คำคง . (2544). การยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะม่วงในท้องถิ่นเพื่อให้ได้มาตรฐาน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , สายพิณ มณีพันธ์ , ชิดชม ฮิรางะ , กาญจนารัตน์ ทวีสุข , รัศมี ศุภศรี , นางกมลแก้ว ศรีเพ็ญ , นางสังวาล รัตนตระกูล , นายสุพจน์ ชุติพันธ์ , นางนงนุช คำคง . 2544. "การยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะม่วงในท้องถิ่นเพื่อให้ได้มาตรฐาน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , สายพิณ มณีพันธ์ , ชิดชม ฮิรางะ , กาญจนารัตน์ ทวีสุข , รัศมี ศุภศรี , นางกมลแก้ว ศรีเพ็ญ , นางสังวาล รัตนตระกูล , นายสุพจน์ ชุติพันธ์ , นางนงนุช คำคง . "การยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะม่วงในท้องถิ่นเพื่อให้ได้มาตรฐาน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544. Print.
เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , สายพิณ มณีพันธ์ , ชิดชม ฮิรางะ , กาญจนารัตน์ ทวีสุข , รัศมี ศุภศรี , นางกมลแก้ว ศรีเพ็ญ , นางสังวาล รัตนตระกูล , นายสุพจน์ ชุติพันธ์ , นางนงนุช คำคง . การยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะม่วงในท้องถิ่นเพื่อให้ได้มาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2544.