ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำหมักยอ และเครื่องดื่มน้ำยอ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำหมักยอ และเครื่องดื่มน้ำยอ
นักวิจัย : ชิดชม ฮิรางะ , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) , เยาวดี คุปตะพันธ์ , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0840121002&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชิดชม ฮิรางะ , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) , เยาวดี คุปตะพันธ์ , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ . (2551). การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำหมักยอ และเครื่องดื่มน้ำยอ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชิดชม ฮิรางะ , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) , เยาวดี คุปตะพันธ์ , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ . 2551. "การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำหมักยอ และเครื่องดื่มน้ำยอ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชิดชม ฮิรางะ , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) , เยาวดี คุปตะพันธ์ , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ . "การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำหมักยอ และเครื่องดื่มน้ำยอ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
ชิดชม ฮิรางะ , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) , เยาวดี คุปตะพันธ์ , ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ . การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำหมักยอ และเครื่องดื่มน้ำยอ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.