ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฟื้นฟูน้ำทิ้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฟื้นฟูน้ำทิ้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นักวิจัย : สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ , นภัสนันท์ เลื่อนราม , ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี , สุนทรี ขุนทอง , ธีระนันท์ บัวเพ็ชร , รุจา อรุณบรรเจิดกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030007000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ , นภัสนันท์ เลื่อนราม , ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี , สุนทรี ขุนทอง , ธีระนันท์ บัวเพ็ชร , รุจา อรุณบรรเจิดกุล . (2555). การฟื้นฟูน้ำทิ้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ , นภัสนันท์ เลื่อนราม , ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี , สุนทรี ขุนทอง , ธีระนันท์ บัวเพ็ชร , รุจา อรุณบรรเจิดกุล . 2555. "การฟื้นฟูน้ำทิ้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ , นภัสนันท์ เลื่อนราม , ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี , สุนทรี ขุนทอง , ธีระนันท์ บัวเพ็ชร , รุจา อรุณบรรเจิดกุล . "การฟื้นฟูน้ำทิ้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ , นภัสนันท์ เลื่อนราม , ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี , สุนทรี ขุนทอง , ธีระนันท์ บัวเพ็ชร , รุจา อรุณบรรเจิดกุล . การฟื้นฟูน้ำทิ้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.