ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฟื้นฟูดินปนปื้อนด้วยวิธีการทางเคมี (คปก)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฟื้นฟูดินปนปื้อนด้วยวิธีการทางเคมี (คปก)
นักวิจัย : ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330001000&BudgetYear=2013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ตุลวิทย์ สถาปนจารุ . (2559). การฟื้นฟูดินปนปื้อนด้วยวิธีการทางเคมี (คปก).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ตุลวิทย์ สถาปนจารุ . 2559. "การฟื้นฟูดินปนปื้อนด้วยวิธีการทางเคมี (คปก)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ตุลวิทย์ สถาปนจารุ . "การฟื้นฟูดินปนปื้อนด้วยวิธีการทางเคมี (คปก)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559. Print.
ตุลวิทย์ สถาปนจารุ . การฟื้นฟูดินปนปื้อนด้วยวิธีการทางเคมี (คปก). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2559.