ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเศรษฐกิจส้มโอของภาคเหนือ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเศรษฐกิจส้มโอของภาคเหนือ
นักวิจัย : นงนุช อังยุรีกุล , สุวพร ผาสุก
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830005000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นงนุช อังยุรีกุล , สุวพร ผาสุก . (2550). การพัฒนาเศรษฐกิจส้มโอของภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นงนุช อังยุรีกุล , สุวพร ผาสุก . 2550. "การพัฒนาเศรษฐกิจส้มโอของภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นงนุช อังยุรีกุล , สุวพร ผาสุก . "การพัฒนาเศรษฐกิจส้มโอของภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.
นงนุช อังยุรีกุล , สุวพร ผาสุก . การพัฒนาเศรษฐกิจส้มโอของภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.