ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง
นักวิจัย : พงษ์เทพ วิไลพันธ์ , ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร , ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม , ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี , ดร.จิราพร เกษรจันทร์ , นนทวิทย์ อารีย์ชน , ศศิมนัส อุณจักร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1140038000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงษ์เทพ วิไลพันธ์ , ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร , ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม , ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี , ดร.จิราพร เกษรจันทร์ , นนทวิทย์ อารีย์ชน , ศศิมนัส อุณจักร์ . (2554). การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พงษ์เทพ วิไลพันธ์ , ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร , ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม , ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี , ดร.จิราพร เกษรจันทร์ , นนทวิทย์ อารีย์ชน , ศศิมนัส อุณจักร์ . 2554. "การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พงษ์เทพ วิไลพันธ์ , ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร , ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม , ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี , ดร.จิราพร เกษรจันทร์ , นนทวิทย์ อารีย์ชน , ศศิมนัส อุณจักร์ . "การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
พงษ์เทพ วิไลพันธ์ , ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร , ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม , ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี , ดร.จิราพร เกษรจันทร์ , นนทวิทย์ อารีย์ชน , ศศิมนัส อุณจักร์ . การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.