ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคการสร้าง double haploid ของพริกเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคการสร้าง double haploid ของพริกเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์
นักวิจัย : เสริมศิริ จันทร์เปรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0430682000&BudgetYear=2004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสริมศิริ จันทร์เปรม . (2550). การพัฒนาเทคนิคการสร้าง double haploid ของพริกเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เสริมศิริ จันทร์เปรม . 2550. "การพัฒนาเทคนิคการสร้าง double haploid ของพริกเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เสริมศิริ จันทร์เปรม . "การพัฒนาเทคนิคการสร้าง double haploid ของพริกเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.
เสริมศิริ จันทร์เปรม . การพัฒนาเทคนิคการสร้าง double haploid ของพริกเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.