ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการโทรมาตร (ปีที่ 3) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการโทรมาตร (ปีที่ 3) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : วาทิต เบญจพลกุล
คำค้น : บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ , ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ , การโทรมาตร , ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยร่วมภาครัฐกับภาคเอกชน ปีงบประมาณ 2550 สัญญาเลขที่ GRB_50_50_21_08

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM และบริการข่าวสารสั้น -- คุณสมบัติของ GPS (Global Positioning System) -- การต่อร่วมเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การออกแบบและการสร้างระบบ -- โครงสร้างทางด้านฮาร์ดแวร์ของระบบ -- โครงสร้างทางด้านซอฟต์แวร์ของระบบ -- การทดสอบระบบ

บรรณานุกรม :
วาทิต เบญจพลกุล . (2551). การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการโทรมาตร (ปีที่ 3) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาทิต เบญจพลกุล . 2551. "การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการโทรมาตร (ปีที่ 3) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาทิต เบญจพลกุล . "การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการโทรมาตร (ปีที่ 3) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
วาทิต เบญจพลกุล . การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการโทรมาตร (ปีที่ 3) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.