ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลิตภัณฑ์เจลและแผ่นแปะแผลของสารสกัดพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียน : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลิตภัณฑ์เจลและแผ่นแปะแผลของสารสกัดพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียน : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : สุนันท์ พงษ์สามารถ , พนิดา วยัมหสุวรรณ , นฤพร สุตัณฑวิบูลย์
คำค้น : โพลิแซคคาไรด์ , แผ่นปิดแผล , เปลือกทุเรียน -- วิเคราะห์และเคมี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12983
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผู้ช่วยงานวิจัย: วราภรณ์ เกิดดิษฐ์, จิตติมา เลิศชัยพร, ธนพร เตชะทวีไพศาล

การสกัดสารเจลพอลิแซกคาไรด์ หรือ PG จากเปลือกของผลทุกเรียน (Durio zibethinus Murr.) ได้สารสกัด PG 9-10% ของน้ำหนักเปลือกแห้ง เตรียมผล PG ด้วยวิธีอบแห้งและป่นเป็นผงได้ผงสีขาวอมส้มของ PGมีขนาด 222.28-301.68 µm สมารถเตรียมผงแห้ง microparticle ของ PG ได้โดยวิธี spry dried โดยใช้ 0.5% ของสารละลาย PG ในน้ำ จากการวิเคราะห์ทางเคมี พบว่า PG เป็นสารคาร์โบไฮเดรตพวก polysaccharide องค์ประกอบมีโครงนร้างของ α-helix และมีน้ำตาลพวก uronic acid มี aldose และ ketose sugar และ pentose sugar มีองค์ประกอบของแร่ธาตุ ได้แก่ Na Ca เป็นส่วนใหญ่ มี K และ Mg ปานกลาง แร่ธาตุที่พบน้อย คือ Fe Zn Cu และ Mn ผง PG เมื่อละลายในน้ำจะพองตัวและมีลักษณะเป็นเจลข้นหนืด PG มีคุณสมบัติของการก่อเจลได้ มีลักษณะการไหลแบบ Non-newtonian ชนิด pseudoplastic PG มีรูปแบบของ IR Rpectra เป็นลักษณะเฉพาะของสาร pectic polysaccharide ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความหนืดของ PG ได้แก่ กรด-ด่าง electrolytes โดยเฉพาะ divalent cation จะเพิ่มความหนืดของ PG แอลกอฮอล์พวก ethanol และ isopropanol จะเพิ่มความหนืดและที่ความเข้มข้นสูงจะตกตะกอน PG รวมทั้งอุณหภูมิมีผลต่อความหนืด ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จะลดความหนืดของ PG แต่เมื่อลดอุณหภูมิลงความหนืดกลับเพิ่มขึ้นคงเดิม แต่ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จะทำให้ความหนืดลดลงอย่างถาวร PG มีคุณสมบัติของสารก่อฟิล์มสามารถนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มบางได้ การเติม plasticizer ได้แก่ glycerin propylene glycol PEG 400 หรือ PEG 6000ที่ความเข้มข้น 10, 15, 30 หรือ 2% ของน้ำหนัก PG จะทำให้ได้แผ่นฟิล์มที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น มีความอ่อน ยืดหยุ่น และแข็งแรงมากขึ้น ไม่แข็งและเปราะง่าย การเตรียมตำรับเจลจาก PG สามารถพัฒนาสูตรตำรับ PG gel base ได้ผลิตภัณฑ์เจลที่น่าพอใจเป็นเจลใสสีเหลืองอ่อน มีความคงตัวดีหลังการทดสอบ stability test โดยผ่าน Heating-cooling cycle 4 รอบ สามารถเตรียมสูตรตำรับ PG gel/Sa และ PG gel/LA ที่ผสมตัวยาลอกผิว Salicylic acid และ Lactic acid ตามลำดับได้ผลิตภัณฑ์ที่น่าพอใจมีความคงตัวดี การเตรียมผลิตภัณฑ์แผ่นแปะเยื่อเมือกช่องปากที่ผสมตัวยา Triamcinolone acetonide และตัวยา Micoazole ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะที่ปลดปล่อยตัวยา triamcinolone และ miconazole ได้หมดในระยะเวลารวม 2 ชม. และ 20 ชม. ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
สุนันท์ พงษ์สามารถ , พนิดา วยัมหสุวรรณ , นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ . (2549). ผลิตภัณฑ์เจลและแผ่นแปะแผลของสารสกัดพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียน : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนันท์ พงษ์สามารถ , พนิดา วยัมหสุวรรณ , นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ . 2549. "ผลิตภัณฑ์เจลและแผ่นแปะแผลของสารสกัดพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียน : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนันท์ พงษ์สามารถ , พนิดา วยัมหสุวรรณ , นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ . "ผลิตภัณฑ์เจลและแผ่นแปะแผลของสารสกัดพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียน : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สุนันท์ พงษ์สามารถ , พนิดา วยัมหสุวรรณ , นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ . ผลิตภัณฑ์เจลและแผ่นแปะแผลของสารสกัดพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียน : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.