ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอาหารว่างสำหรับการประชุมที่ได้คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอาหารว่างสำหรับการประชุมที่ได้คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ
นักวิจัย : เนตรนภิส วัฒนสุชาติ , เย็นใจ ฐิตะฐาน , สมจิต อ่อนเหม , อุษา ภูคัสมาส , วาสนา นาราศรี , ศิริพร ตันจอ , ญาธิปวีร์ ปักแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1231016000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ , เย็นใจ ฐิตะฐาน , สมจิต อ่อนเหม , อุษา ภูคัสมาส , วาสนา นาราศรี , ศิริพร ตันจอ , ญาธิปวีร์ ปักแก้ว . (2556). การพัฒนาอาหารว่างสำหรับการประชุมที่ได้คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ , เย็นใจ ฐิตะฐาน , สมจิต อ่อนเหม , อุษา ภูคัสมาส , วาสนา นาราศรี , ศิริพร ตันจอ , ญาธิปวีร์ ปักแก้ว . 2556. "การพัฒนาอาหารว่างสำหรับการประชุมที่ได้คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ , เย็นใจ ฐิตะฐาน , สมจิต อ่อนเหม , อุษา ภูคัสมาส , วาสนา นาราศรี , ศิริพร ตันจอ , ญาธิปวีร์ ปักแก้ว . "การพัฒนาอาหารว่างสำหรับการประชุมที่ได้คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ , เย็นใจ ฐิตะฐาน , สมจิต อ่อนเหม , อุษา ภูคัสมาส , วาสนา นาราศรี , ศิริพร ตันจอ , ญาธิปวีร์ ปักแก้ว . การพัฒนาอาหารว่างสำหรับการประชุมที่ได้คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.