ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบตรวจสอบความล้าแบบออนไลน์ของโลหะจำรูปสำหรับการใช้งานเป็นวาล์วควบคุม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบตรวจสอบความล้าแบบออนไลน์ของโลหะจำรูปสำหรับการใช้งานเป็นวาล์วควบคุม
นักวิจัย : ศราวัณ วงษา , อนรรฆ ขันธะชวนะ , เดี่ยว กุลพิรักษ์ , Sarawan Wongsa , Anak Khantachawana , Diew Koolpiruck
คำค้น : Control valves , Engineering and technology , Fatique , Mechanical and industrial engineering , Mechanical technology , Metals , Shape memory alloy actuators , ความล้าของโลหะ , วาล์วควบคุม , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โลหะ , โลหะจำรูป
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16663
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาโลหะจำรูปมาประยุกต์งานวาล์วควบคุม (รหัสโครงการ MT- B-51-MET-20-179-G) โดยมุ่งที่จะพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบตัวเอง (self-validation) ให้กับวาล์วที่ใช้โลหะจำรูปเป็นตัวขับก้านวาล์ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของวาล์วและทำให้สามารถนำไปใช้ในระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะ (intelligent actuation system) อันเป็นระบบที่เริ่มมีการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเองช่วยให้งานติดตามความผิดปกติของอุปกรณ์ ความผิดปกติของลูปการผลิต และการวางแผนการซ่อมบำรุงแบบป้องกัน (predictive maintenance) ทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพขึ้น ในที่นี้ประสิทธิภาพการทำงานของโลหะจำรูปในการใช้งานเป็นตัวขับก้านวาล์วจะประเมินจากระดับความล้าเชิงใช้งาน (functional fatigue) ของโลหะจำรูป ซึ่งจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลตอบสนองทางจลน์ ผลตอบสนองทางความถี่ ร่วมกับการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความล้าของโลหะจำรูปแบบออนไลน์ได้

บรรณานุกรม :
ศราวัณ วงษา , อนรรฆ ขันธะชวนะ , เดี่ยว กุลพิรักษ์ , Sarawan Wongsa , Anak Khantachawana , Diew Koolpiruck . (2554). ระบบตรวจสอบความล้าแบบออนไลน์ของโลหะจำรูปสำหรับการใช้งานเป็นวาล์วควบคุม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศราวัณ วงษา , อนรรฆ ขันธะชวนะ , เดี่ยว กุลพิรักษ์ , Sarawan Wongsa , Anak Khantachawana , Diew Koolpiruck . 2554. "ระบบตรวจสอบความล้าแบบออนไลน์ของโลหะจำรูปสำหรับการใช้งานเป็นวาล์วควบคุม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศราวัณ วงษา , อนรรฆ ขันธะชวนะ , เดี่ยว กุลพิรักษ์ , Sarawan Wongsa , Anak Khantachawana , Diew Koolpiruck . "ระบบตรวจสอบความล้าแบบออนไลน์ของโลหะจำรูปสำหรับการใช้งานเป็นวาล์วควบคุม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554. Print.
ศราวัณ วงษา , อนรรฆ ขันธะชวนะ , เดี่ยว กุลพิรักษ์ , Sarawan Wongsa , Anak Khantachawana , Diew Koolpiruck . ระบบตรวจสอบความล้าแบบออนไลน์ของโลหะจำรูปสำหรับการใช้งานเป็นวาล์วควบคุม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2554.