ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสินค้าสหกรณ์สู่มาตรฐาน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสินค้าสหกรณ์สู่มาตรฐาน
นักวิจัย : อภิญญา จุฑางกูร , วารุณี วารัญญานนท์ , มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) , ชิดชม ฮิรางะ , กรุณา วงษ์กระจ่าง , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0430181000&BudgetYear=2004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิญญา จุฑางกูร , วารุณี วารัญญานนท์ , มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) , ชิดชม ฮิรางะ , กรุณา วงษ์กระจ่าง , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี . (2547). การพัฒนาสินค้าสหกรณ์สู่มาตรฐาน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อภิญญา จุฑางกูร , วารุณี วารัญญานนท์ , มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) , ชิดชม ฮิรางะ , กรุณา วงษ์กระจ่าง , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี . 2547. "การพัฒนาสินค้าสหกรณ์สู่มาตรฐาน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อภิญญา จุฑางกูร , วารุณี วารัญญานนท์ , มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) , ชิดชม ฮิรางะ , กรุณา วงษ์กระจ่าง , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี . "การพัฒนาสินค้าสหกรณ์สู่มาตรฐาน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. Print.
อภิญญา จุฑางกูร , วารุณี วารัญญานนท์ , มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) , ชิดชม ฮิรางะ , กรุณา วงษ์กระจ่าง , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี . การพัฒนาสินค้าสหกรณ์สู่มาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2547.