ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโลหะจำรูปมาประยุกต์งานวาล์วควบคุม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโลหะจำรูปมาประยุกต์งานวาล์วควบคุม
นักวิจัย : เดี่ยว กุลพิรักษ์ , อนรรฆ ขันธะชวนะ , อุกฤษฎ์ วังมงคล , Diew Koolpiruck , Anak Khantachawana
คำค้น : Control valves , Engineering and technology , Mechanical and industrial engineering , Mechanical technology , Microcontroller , Prototyping , Shape memory alloy actuators , ต้นแบบ , วาล์วควบคุม , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โลหะจำรูป , ไมโครคอนโทรลเลอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16597
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงงานนี้ได้พัฒนาต้นแบบของวาล์วควบคุมโดยใช้โลหะจำรูป(Shape memory - alloy; SMA Wire) แบบเส้น มาเป็นตัว Actuator ขนาดของวาล์ว ? นิ้ว โดยนำวาล์วแบบลม Pneumatic มาดัดแปลง แล้วจะสร้างตัวต้นแบบต้นทุนต่ำเพื่อทดสอบการควบคุมตำแหน่ง โดยมีวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่จ่ายกระแสเพื่อให้ความร้อนโลหะจำรูปและเขียนโปรแกรมควบคุมตำแหน่งของวาล์วโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการคำนวณอัลกอริทึมควบคุมแบบ PID โดยจะทำการทดสอบหาคุณลักษณะของวาล์วเปรียบเทียบกับวาล์วควบคุมที่ใช้ลมในการสั่งงาน

บรรณานุกรม :
เดี่ยว กุลพิรักษ์ , อนรรฆ ขันธะชวนะ , อุกฤษฎ์ วังมงคล , Diew Koolpiruck , Anak Khantachawana . (2553). การพัฒนาโลหะจำรูปมาประยุกต์งานวาล์วควบคุม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เดี่ยว กุลพิรักษ์ , อนรรฆ ขันธะชวนะ , อุกฤษฎ์ วังมงคล , Diew Koolpiruck , Anak Khantachawana . 2553. "การพัฒนาโลหะจำรูปมาประยุกต์งานวาล์วควบคุม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เดี่ยว กุลพิรักษ์ , อนรรฆ ขันธะชวนะ , อุกฤษฎ์ วังมงคล , Diew Koolpiruck , Anak Khantachawana . "การพัฒนาโลหะจำรูปมาประยุกต์งานวาล์วควบคุม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
เดี่ยว กุลพิรักษ์ , อนรรฆ ขันธะชวนะ , อุกฤษฎ์ วังมงคล , Diew Koolpiruck , Anak Khantachawana . การพัฒนาโลหะจำรูปมาประยุกต์งานวาล์วควบคุม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.