ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสูตรอลูมินาสำหรับการอัดแบบ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสูตรอลูมินาสำหรับการอัดแบบ
นักวิจัย : ดวงเดือน อาจองค์ , กรรณิการ์ เดชรักษา , Duangduen Atong , Kannigar Dateraksa
คำค้น : Alumina ceramic , Aluminum oxide , Ceramic processing , Ceramics , Engineering and technology , Materials engineering , การขึ้นรูป , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อะลูมินัมออกไซด์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16483
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ทำการพัฒนาสูตรอลูมินาในช่วงความบริสุทธิ์ 80-90% เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดแบบ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการชิ้นส่วนอลูมินาเซรามิกส์ในช่วงความบริสุทธิ์ต่างๆ และสามารถนำเอาสูตรและเทคโนโลยีที่พัฒนาได้ในระดับห้องปฏิบัติการไปผลิตชิ้นงานต้นแบบอลูมินาเซรามิกส์ในระดับภาคอุตสาหกรรมต่อไป โดยขอบเขตของงานวิจัยจะทำการศึกษาตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคือ ปริมาณสัดส่วนอลูมินา ตัวเชื่อมประสาน สารหล่อลื่น ตลอดจนพฤติกรรมการไหลตัวที่มีผลต่อสมบัติของอลูมินาสเลอรี และสภาวะการพ่นแห้งที่เหมาะสม เป็นต้น คณะผู้วิจัยคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์อลูมินาที่มีความบริสุทธิ์สูงได้เองในระดับห้องปฏิบัติการ ด้วยศักยภาพของศูนย์ฯ คาดว่าจะสามารถเป็นจุดรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ดี รวมทั้งสามารถพัฒนาต่อให้ตรงกับความต้องการตลาดและความสามารถของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ไทยได้ และยังสามารถส่งเสริมให้มีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมในประเทศต่อไป

บรรณานุกรม :
ดวงเดือน อาจองค์ , กรรณิการ์ เดชรักษา , Duangduen Atong , Kannigar Dateraksa . (2550). การพัฒนาสูตรอลูมินาสำหรับการอัดแบบ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ดวงเดือน อาจองค์ , กรรณิการ์ เดชรักษา , Duangduen Atong , Kannigar Dateraksa . 2550. "การพัฒนาสูตรอลูมินาสำหรับการอัดแบบ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ดวงเดือน อาจองค์ , กรรณิการ์ เดชรักษา , Duangduen Atong , Kannigar Dateraksa . "การพัฒนาสูตรอลูมินาสำหรับการอัดแบบ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
ดวงเดือน อาจองค์ , กรรณิการ์ เดชรักษา , Duangduen Atong , Kannigar Dateraksa . การพัฒนาสูตรอลูมินาสำหรับการอัดแบบ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.