ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาน้ำยางธรรมชาติสำหรับเคลือบผิวโลหะเหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาน้ำยางธรรมชาติสำหรับเคลือบผิวโลหะเหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
นักวิจัย : ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ , ภาคภูมิ มงคลสังข์ , ศิริชัย ขำสุวรรณ , Torsak Lertsrisakulrat , Phakphum Mongkhonsang , Sirichai Kamsuwan
คำค้น : Coating processes , Engineering and technology , Latex , Materials engineering , Polymers , Rubber , กระบวนการเคลือบผิว , น้ำยางธรรมชาติ , ลาเท็กซ์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16453
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันผลผลิตภาคการเกษตรของยางพาราประสบปัญหาการผลิตเกินความต้องการของตลาด จึงเป็นเหตุให้ราคาตกต่ำ และการเก็บยางแผ่นดิบต้องใช้พื้นที่มาก ดังนั้นทางภาครัฐบาลจึงส่งเสริมการวิจัยทางด้านการแปรรูปยางพาราเพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ยิ่งไปกว่านั้นน้ำยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในประเทศที่มีราคาถูก จึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้เพื่อลดปริมาณการนำเข้าของผลิตภัณฑ์ต่างประเทศในอีกทางหนึ่ง ซึ่งแนวทางการวิจัยครั้งนี้จะนำน้ำยางพาราดิบมาเป็นส่วนผสมหลัก เพื่อประยุกต์ใช้กับงานทางด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งยังมีการนำผลิตภัณฑ์ยางพารามาใช้ไม่แพร่หลายนัก วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในโครงการนี้คือการพัฒนาคุณภาพยางพารา เพื่อนำไปใช้ป้องกันการกัดกร่อนและถูกทำลายโดยสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมของเหล็กโครงสร้าง ปัญหาการกัดกร่อนของโครงสร้างเหล็กนี้ก่อให้เกิดความเสียหายในปีหนึ่งๆกับประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล อีกทั้งการพังทะลายแบบฉับพลันของสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยเหล็กที่อาจเกิดขึ้นยังก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างรุนแรงจนอาจถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งการป้องกันการกัดกร่อนของโครงสร้างเหล็ก ที่ได้ผลดีและเป็นที่นิยมแพร่หลายมีด้วยกันสองรูปแบบหลักๆ คือ การเคลือบผิวหน้าที่สัมผัสอากาศด้วยวัสดุปกป้อง (Coating Method) และการใช้ปฏิกิริยาเคมี-ไฟฟ้าป้องกันการเกิดสนิมกัดกร่อน (Cathodic Protection) ซึ่งอาศัยหลักการป้องกันการสูญเสียอิออนประจุลบของโครงสร้างอะตอมของโลหะ เพื่อไม่ให้เกิดออกไซค์สนิมขึ้นในเนื้อโลหะหลัก หรือคือโลหะเหล็กนั่นเอง และด้วยคุณสมบัติการยึดติดที่ดี อีกทั้งความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของน้ำและอากาศที่เป็นข้อดีของยางพารานี้เอง การวิจัยครั้งนี้จึงจะนำยางพารามาเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการเคลือบผิวโลหะเหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อนอันเกิดจากการสัมผัสระหว่างโลหะเหล็กกับสภาพแวดล้อม และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันที่ดียิ่งขึ้น จึงผสมผสานกันระหว่างวิธีการเคลือบผิวโลหะเหล็กด้วยน้ำยางเข้ากันกับวิธีป้องกันแบบคาธอดิค โดยการผสมผงโลหะผสมเพิ่มเข้าไปในน้ำยางเพื่อทำหน้าที่เสียอิเล็คตรอนแทนโลหะเหล็กตามแนวคิดในวิธีการดังกล่าวด้วย นอกจากนั้นคุณสมบัติในด้านอื่นๆ เช่น การนำความร้อน ความสวยงามของโครงสร้าง การป้องกันเสียง และผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจะได้ทำการปรับปรุง และศึกษาควบคู่กันไปด้วย

The recent over demanding amount of Para rubber products in Thailand has become an important problem that needs to be solved. It causes the low price of the products while the storage also requires large space. Several researches and developments of its products have been urged by the government to widen its application. Furthermore, Para rubber is Thailand’s national product that has potential to substitute the usage of other imported costly products used at present. In the construction industry, the corrosion problem of steel structures is a severe problem which causes economic loss and loss of human life. Therefore, this research intends to improve the ability of latex in such a way that it can be applied in the construction industry or other sort of industries by utilizing as a material for protecting the corrosion of steel structures. The most well-known and effective ways of corrosion protection, namely surface coating method and Cathodic protection will be combined. That is to provide the coating to steel metal by latex mixed with the appropriate anodic metal. Because of its excellent adhesive and protective properties, latex coating will prevent the direct contact of steel metal to the environments, while the anodic metal sacrifices its electron to protect the electron loss of iron which is the main cause of corrosion (Cathodic protection). In addition, the heat protection, sound absorption, structural aesthetics which are the advantages of the rubber will be examined when used as a coating material.

บรรณานุกรม :
ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ , ภาคภูมิ มงคลสังข์ , ศิริชัย ขำสุวรรณ , Torsak Lertsrisakulrat , Phakphum Mongkhonsang , Sirichai Kamsuwan . (2553). การพัฒนาน้ำยางธรรมชาติสำหรับเคลือบผิวโลหะเหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ , ภาคภูมิ มงคลสังข์ , ศิริชัย ขำสุวรรณ , Torsak Lertsrisakulrat , Phakphum Mongkhonsang , Sirichai Kamsuwan . 2553. "การพัฒนาน้ำยางธรรมชาติสำหรับเคลือบผิวโลหะเหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ , ภาคภูมิ มงคลสังข์ , ศิริชัย ขำสุวรรณ , Torsak Lertsrisakulrat , Phakphum Mongkhonsang , Sirichai Kamsuwan . "การพัฒนาน้ำยางธรรมชาติสำหรับเคลือบผิวโลหะเหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ , ภาคภูมิ มงคลสังข์ , ศิริชัย ขำสุวรรณ , Torsak Lertsrisakulrat , Phakphum Mongkhonsang , Sirichai Kamsuwan . การพัฒนาน้ำยางธรรมชาติสำหรับเคลือบผิวโลหะเหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.