ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบเชื่อมโยงระหว่าง National Single Window กับระบบภายในกรมวิชาการเกษตร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบเชื่อมโยงระหว่าง National Single Window กับระบบภายในกรมวิชาการเกษตร
นักวิจัย : สมนึก คีรีโต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330488000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมนึก คีรีโต . (2555). การพัฒนาระบบเชื่อมโยงระหว่าง National Single Window กับระบบภายในกรมวิชาการเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมนึก คีรีโต . 2555. "การพัฒนาระบบเชื่อมโยงระหว่าง National Single Window กับระบบภายในกรมวิชาการเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมนึก คีรีโต . "การพัฒนาระบบเชื่อมโยงระหว่าง National Single Window กับระบบภายในกรมวิชาการเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
สมนึก คีรีโต . การพัฒนาระบบเชื่อมโยงระหว่าง National Single Window กับระบบภายในกรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.