ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสูตรอาหารและกระบวนการผลิตสปอร์ Bacillus subtilis เพื่อเป็นโปรไบโอติกในสัตว์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสูตรอาหารและกระบวนการผลิตสปอร์ Bacillus subtilis เพื่อเป็นโปรไบโอติกในสัตว์
นักวิจัย : ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , จันทร์จีรา อยู่คง , กนกวรรณ พุ่มพุทรา , แสงชัย เอกประทุมชัย , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , Wairuj Dechmahitkul , Chungeera Youkong , Kanokwan Poomputsa , Saengchai Akeprathumchai , Phenjun Mekvichitsaeng
คำค้น : Bacillus subtilis , การเพาะเลี้ยงแบบกะ , การเพาะเลี้ยงแบบกึ่งกะ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สูตรอาหาร , โปรไบโอติก
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/13813
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในอาหารสัตว์มีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากช่วยทำให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งทำให้ ได้ผลผลิตดี และ ช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ Bacillus subtillis (BS) เป็นจุลินทรีย์ที่นิยมนำมาใช้ผลิต เนื่องจากเจริญ รวดเร็ว และ มีการสร้างสปอร์ ทำให้ง่ายต่อการผลิตเชิงการค้า การศึกษานี้เป็นการพัฒนาสูตรอาหาร และสภาวะการ หมักที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นของสปอร์สูง รวมทั้งตรวจสอบความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์ ก่อโรคบางชนิด การทดลองทำในสูตรอาหารสองแบบในขวดเขย่า คือ แบบที่มีกากน้ำตาลเป็นหลัก และ แบบที่มีกากถั่วเหลือง เป็นหลัก ผลการทดลองพบว่าสูตรอาหารที่มีกากน้ำตาลเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมคือ กากน้ำตาล 19.85 กรัม/ลิตร (คิด จากปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์) CaCI2 .2H2O 0.35 กรัม/ลิตร และ MnSO4 .H2O 0.15 กรัม/ลิตร ได้ความเข้มข้นสปอร์ 5.5 x 109 CFU/มล. สูตรที่มีถั่วเหลืองเป็นหลักที่เหมาะสม คือกากถั่วเหลือง 20 กรัม/ลิตร กากน้ำตาล 3 กรัม/ลิตร และ K2HPO4 0.5 กรัม/ลิตร ได้ความเข้มข้นสปอร์ 1.3 x 109 CFU/มล. เนื่องจากอาหารสูตรที่มีกากน้ำตาลเป็นหลักทำให้เกิด ฟองมากซึ่งเกิดปัญหายุ่งยากในการเพาะเลี้ยงในถังหมัก ดังนั้นจึงเลือกสูตรอาหารที่มีกากถั่วเหลืองเป็นหลักเพื่อใช้ทดลอง เมื่อใช้ถังหมักขนาด 2 ลิตร ความเข้มข้นของสปอร์เมื่อเวลา 48 ชั่วโมงคือ 1.78 x 109 และ 4.03 x 108 CFU/มล. สำหรับการเลี้ยงแบบกะและกึ่งกะตามลำดับ การเติมกากน้ำตาลในระหว่างเพาะเลี้ยงมีผลต่อเพิ่มการเจริญของเซลล์ แต่ ขัดขวางการสร้างสปอร์ ดังนั้น ในการทดลองในถังขนาด 75 ลิตร จึงไม่มีการเติมกากน้ำตาล เมื่อเซลล์เข้าสู่ช่วงอัตรา การเจริญคงที่แล้ว และพบว่าทำให้ได้ความเข้มข้นสปอร์ที่ 48 ชั่วโมง เท่ากับ 5.73 x 109 CFU/มล. จากการทดสอบ การยับยั้งเชื้อก่อโรคหลายชนิดโดยวิธี well diffusion และ paper disc พบว่า จุลินทรีย์โปรไบโอติกดังกล่าว ไม่ได้สร้าง สารต่อต้านเชื้อก่อโรคที่ทดสอบ

The utilization of probiotic microorganism in animal feed has gained considerable attention because it helps improving animal health, increasing animal production and reducing antibiotic utilization. Bacillus subtillis (BS) is microorganism used in this study because it is a spore-forming bacteria and it can grow rapidly. The aims of this study were to achieve high spore concentration by using media formulation and mode of cultivation. In addition, the antagonistic activity of BS against some pathogens was investigated. Two sets of media formulations were studied in shake flask culture, i.e., molasses based formula and defatted soy bean meal based formula. The molasses based media contained 19.85 g/L molasses (as reducing sugar), 0.35 g/L CaCI2 .2H2O and 0.15 g/L MnSO4 .H2O gave the highest spore concentration of 5.5 x 109 CFU/ml whereas the soy bean meal based media contained 20 g/L soy bean meal, 3 g/L molasses and 0.5 g/L K2HPO4 gave the highest spore concentration of 1.3 x 109 CFU/ml. However, molasses based media led to foaming problem in a fermentation process. Soy bean meal based media was therefore used for fermentor cultivation. In 2 L-fermentor, spore concentrations at 48 h were 1.78 x 109 and 4.03 x 108 CFU/ml for batch and fed-batch process respectively. Molasses added during cultivation could enhance cell growth but it could impede spore formation. Therefore, in 75-L fed-batch cultivation, no molasses was fed after the stationary phase of growth, resulting in the spore concentration of 5.73 x 109 CFU/ml at 48 h. The results of well diffusion assay and paper disc method show that this probiotic does not have an antagonistic activity against several pathogens tested.

บรรณานุกรม :
ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , จันทร์จีรา อยู่คง , กนกวรรณ พุ่มพุทรา , แสงชัย เอกประทุมชัย , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , Wairuj Dechmahitkul , Chungeera Youkong , Kanokwan Poomputsa , Saengchai Akeprathumchai , Phenjun Mekvichitsaeng . (2550). การศึกษาสูตรอาหารและกระบวนการผลิตสปอร์ Bacillus subtilis เพื่อเป็นโปรไบโอติกในสัตว์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , จันทร์จีรา อยู่คง , กนกวรรณ พุ่มพุทรา , แสงชัย เอกประทุมชัย , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , Wairuj Dechmahitkul , Chungeera Youkong , Kanokwan Poomputsa , Saengchai Akeprathumchai , Phenjun Mekvichitsaeng . 2550. "การศึกษาสูตรอาหารและกระบวนการผลิตสปอร์ Bacillus subtilis เพื่อเป็นโปรไบโอติกในสัตว์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , จันทร์จีรา อยู่คง , กนกวรรณ พุ่มพุทรา , แสงชัย เอกประทุมชัย , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , Wairuj Dechmahitkul , Chungeera Youkong , Kanokwan Poomputsa , Saengchai Akeprathumchai , Phenjun Mekvichitsaeng . "การศึกษาสูตรอาหารและกระบวนการผลิตสปอร์ Bacillus subtilis เพื่อเป็นโปรไบโอติกในสัตว์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , จันทร์จีรา อยู่คง , กนกวรรณ พุ่มพุทรา , แสงชัย เอกประทุมชัย , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , Wairuj Dechmahitkul , Chungeera Youkong , Kanokwan Poomputsa , Saengchai Akeprathumchai , Phenjun Mekvichitsaeng . การศึกษาสูตรอาหารและกระบวนการผลิตสปอร์ Bacillus subtilis เพื่อเป็นโปรไบโอติกในสัตว์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.