ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Improvement of Baculovirus NPV Production from Insect Cell in Bioreactor for Use as Insecticide

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Improvement of Baculovirus NPV Production from Insect Cell in Bioreactor for Use as Insecticide
นักวิจัย : Pattamaporn Petchprakob , Phenjun Mekvichitsaeng , Saengchai Akeprathumchai , Wairuj Dechmahitkul , Kanokwan Poomputsa , ปัทมาพร เพชรประกอบ , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , แสงชัย เอกประทุมชัย , ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , กนกวรรณ พุ่มพุทรา
คำค้น : Baculovirus , Biological sciences , Biopesticide , Helicoverpa armigera , Insect cell , Insecticide , NPV , Nuclear Polyhedrosis virus , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , นิวเคลียร์โพลีฮีโดรซีสไวรัส , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , สารกำจัดแมลง , หนอนเจาะสมอฝ้าย , เซลล์แมลง , แบคคิวโลไวรัส , แมลงศัตรูพืช , ไวรัส
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/13810
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Baculoviruses NPV have been widely used as insecticides because of their effectiveness for killing specific insect pests and safety to human and environment. The production is performed by infection of NPV into insect larvae which gives high amounts of virus with low operation cost. Since the infection of virus is operated in the open system, the product is usually exposed to contamination by protozoa and microorganisms. An alternative method for production of NPV viruses, which is free of contamination and has potential for industrial scale, is virus infection into insect cells in a bioreactor. However, the amount of viruses produced was quite low due to the decline of efficiency of virus inoculums and the operation cost was still high because of the expensive culture media. In this study, the processes to avoid the adverse effect of virus inoculums and methods for enhancing infectivity of virus to increase virus production from insect cell culture were investigated.

แบคคิวโลไวรัสในกลุ่มไวรัส NPV เป็นสารชีวภาพสามารถนำมาใช้กำจัดแมลงเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการฆ่า หนอนแมลงศัตรูพืชได้ดี และยังมีความปลอดภัยสูงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กระบวนการการผลิตไวรัส NPV ใช้วิธีเพิ่มจำนวน ผลึกไวรัสในหนอนแมลงที่ทำให้ติดเชื้อไวรัสซึ่งให้ผลผลิตที่ดีและมีต้นทุนต่ำ แต่การผลิตไวรัสในรูปแบบนี้ยังมีข้อจำกัดในด้าน การควบคุมคุณภาพจากปัญหาการปนเปื้อนของผลผลิตโดยเฉพาะโปรโตซัวและจุลินทรีย์ต่างๆ จึงได้มีการพัฒนาการผลิตไวรัส ในอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถลดปัญหาการปนเปื้อนของผลึกไวรัสและเหมาะกับการขยายขนาดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม คือ การผลิตโดยใช้เซลล์แมลงในระบบถังหมักซึ่งสามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตได้ดี อย่างไรก็ตามพบว่าปริมาณผลผลิตไวรัส ในรูปแบบนี้ยังให้ผลผลิตที่ค่อนข้างต่ำและต้นทุนในการผลิตสูง สาเหตุหนึ่งเกิดจากไวรัสตั้งต้นลดประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว เมื่อใช้ในระบบเซลล์แมลง ในงานวิจัยนี้จึงได้ทำการศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากการเสื่อมประสิทธิภาพของไวรัสตั้งต้นและเพื่อ ลดต้นทุนการผลิตของไวรัส โดยทำการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ infection ของไวรัสในเซลล์แมลงเพื่อเพิ่มผลผลิตของ ไวรัสในถังหมัก

บรรณานุกรม :
Pattamaporn Petchprakob , Phenjun Mekvichitsaeng , Saengchai Akeprathumchai , Wairuj Dechmahitkul , Kanokwan Poomputsa , ปัทมาพร เพชรประกอบ , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , แสงชัย เอกประทุมชัย , ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , กนกวรรณ พุ่มพุทรา . (2550). Improvement of Baculovirus NPV Production from Insect Cell in Bioreactor for Use as Insecticide.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Pattamaporn Petchprakob , Phenjun Mekvichitsaeng , Saengchai Akeprathumchai , Wairuj Dechmahitkul , Kanokwan Poomputsa , ปัทมาพร เพชรประกอบ , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , แสงชัย เอกประทุมชัย , ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , กนกวรรณ พุ่มพุทรา . 2550. "Improvement of Baculovirus NPV Production from Insect Cell in Bioreactor for Use as Insecticide".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Pattamaporn Petchprakob , Phenjun Mekvichitsaeng , Saengchai Akeprathumchai , Wairuj Dechmahitkul , Kanokwan Poomputsa , ปัทมาพร เพชรประกอบ , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , แสงชัย เอกประทุมชัย , ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , กนกวรรณ พุ่มพุทรา . "Improvement of Baculovirus NPV Production from Insect Cell in Bioreactor for Use as Insecticide."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
Pattamaporn Petchprakob , Phenjun Mekvichitsaeng , Saengchai Akeprathumchai , Wairuj Dechmahitkul , Kanokwan Poomputsa , ปัทมาพร เพชรประกอบ , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , แสงชัย เอกประทุมชัย , ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , กนกวรรณ พุ่มพุทรา . Improvement of Baculovirus NPV Production from Insect Cell in Bioreactor for Use as Insecticide. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.