ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัลกอริธึมสำหรับสร้างฐานแบบจำลองฟันเสมือนจริง 3 มิติ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อัลกอริธึมสำหรับสร้างฐานแบบจำลองฟันเสมือนจริง 3 มิติ
นักวิจัย : จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , นลพรรษ วงแหวน , วิศรุต พลสิทธิ์ , Chanjira Sinthanayothin , Nonlapas Wongwaen , Wisarut Bholsithi
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Computer vision , Dental bonding , Indirect Bonding , Information, computing and communication sciences , Orthodontics , Three-dimensional imaging , การจัดฟัน , การตัดฟัน , ทันตกรรมจัดฟัน , ภาพสามมิติ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , แบบจำลองฟันดิจิทัล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/13768
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสร้างแบบจำลองฟันเพื่อแสดงลักษณะการเรียงฟันของผู้ป่วยเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการจัดฟัน เพื่อช่วยในการตั้งวางแบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์ให้ง่ายขึ้น จะต้องมีการหล่อฐานให้ได้รูปร่างและขนาดตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นกับฝีมือและประสบการณ์ของช่างทันตกรรม ซึ่งการจัดตำแหน่งแบบพิมพ์ฟันให้เข้ากับฐานจะเสียเวลาหล่อและ การแต่งให้เรียบ ซึ่งกินเวลานาน มีค่าใช้จ่ายสูง และยุ่งยากในการเตรียมแบบและจัดตำแหน่ง ดังนั้นบทความนี้จึงนำเสนออัลกอริธึมกึ่งอัตโนมัติสำหรับการสร้างฐานแบบจำลองฟันเสมือนจริงในระบบดิจิทัลด้วยขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนดังนี้ เริ่มจากนำพิมพ์ฟันบนและฟันล่าง จากเครื่องแสกน 3 มิติ เข้าระบบ และ 1. ออกแบบและพัฒนา GUI เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ Interact กับวัตถุใน 3 มิติได้ ระบบจะทำการออกแบบโครงสร้างฐานแบบจำลองฟันบนและฟันล่าง ผู้ใช้สามารถปรับตำแหน่ง, ขนาด และความกว้างขอบของโครงสร้างฐานให้สัดส่วนขนาดของฐานฟันต่อขนาดของตัวพิมพ์ฟันอยู่ในระดับที่ถูกต้องเหมาะสม จากนั้น 2. ระบบจึงจะทำการต่อเชื่อมพื้นผิวของพิมพ์ฟันเข้ากับโครงสร้างฐานแบบจำลองฟันแบบกึ่งอัตโนมัติ ด้วยการเชื่อมต่อฐานแบบจำลองฟันให้ต่อกับพิมพ์ฟัน พร้อมคำนวณให้ระนาบการเชื่อมต่อเป็นเส้นโค้งด้วยเทคนิคคิวบิกสไปลน์ ผู้ใช้สามารถปรับความโค้งของระนาบดังกล่าว และสามารถลบพื้นผิวของฟันบริเวณส่วนเกินขึ้นมาจากฐานแบบจำลองฟันได้ ถัดไป 3. ระบบจะทำการปิดรูโหว่ระหว่างพิมพ์ฟันและฐานแบบจำลองฟันในมุมมองด้านสบฟัน และสุดท้าย 4. ระบบจะทำการรวมพื้นผิวฟันและฐานแบบจำลองฟันให้เป็นเนื้อเดียวกัน จึงได้ผลลัพธ์ของแบบจำลองฟันบนและล่างที่มีฐานที่สมบูรณ์ ในมุมมองของทันตแพทย์ ผลลัพท์ของการสร้างฐานแบบจำลองฟันเสมือนจริงดังกล่าวดูสมจริงมากกว่าซอฟแวร์เชิงพาณิชย์ที่มีในท้องตลาด และอัลกอริธึมนี้ก็ได้ถูกนำไปผนวกเข้ากับซอฟแวร์ที่ชื่อ AnaDent3D ซึ่งเป็นซอฟแวร์สำหรับการวิเคราะห์แบบจำลองฟันดิจิทัล 3 มิติอีกด้วย

บรรณานุกรม :
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , นลพรรษ วงแหวน , วิศรุต พลสิทธิ์ , Chanjira Sinthanayothin , Nonlapas Wongwaen , Wisarut Bholsithi . (2553). อัลกอริธึมสำหรับสร้างฐานแบบจำลองฟันเสมือนจริง 3 มิติ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , นลพรรษ วงแหวน , วิศรุต พลสิทธิ์ , Chanjira Sinthanayothin , Nonlapas Wongwaen , Wisarut Bholsithi . 2553. "อัลกอริธึมสำหรับสร้างฐานแบบจำลองฟันเสมือนจริง 3 มิติ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , นลพรรษ วงแหวน , วิศรุต พลสิทธิ์ , Chanjira Sinthanayothin , Nonlapas Wongwaen , Wisarut Bholsithi . "อัลกอริธึมสำหรับสร้างฐานแบบจำลองฟันเสมือนจริง 3 มิติ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , นลพรรษ วงแหวน , วิศรุต พลสิทธิ์ , Chanjira Sinthanayothin , Nonlapas Wongwaen , Wisarut Bholsithi . อัลกอริธึมสำหรับสร้างฐานแบบจำลองฟันเสมือนจริง 3 มิติ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.