ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบพิสูจน์บุคคลด้วยข้อมูลทันตกรรมแบบออนไลน์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบพิสูจน์บุคคลด้วยข้อมูลทันตกรรมแบบออนไลน์
นักวิจัย : วิศรุต พลสิทธิ์ , ณัฐวดี พิชิตชัยพันธ์ , จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , Wisarut Bholsithi , Chanjira Sinthanayothin
คำค้น : Multimedia programming , การวิเคราะห์แบบจำลองฟัน , ฐานข้อมูลทางทันตกรรม , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , แบบจำลองฟันดิจิทัล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/13765
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขณะนี้ ได้การนำแบบจำลองฟันในงานทันตกรรมอย่างกว้างขวางทั้งในการจัดฟัน การวิเคราะห์แบบจำลองฟันและการพิสูจน์ตัวบุคคล อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงข้อมูลทันตกรรมเพื่อการพิสูจน์บุคคลเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เนื่องจากยังไม่มีฐานข้อมูลในการจัดการข้อมูลทันตกรรมเพื่อการพิสูจน์บุคคลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงได้การคิดทำฐานข้อมูลแบบจำลองฟันออนไลน์ขึ้นซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถรองรับข้อมูลภาพแบบจำลองฟันทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ, ข้อมูลการวิเคราะห์แบบจำลองฟัน และ ข้อมูลเพื่อ การระบุตัวบุคคลด้วยข้อมูลทางทันตกรรม ซึ่งสามารถช่วยในงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในอนาคต โดยการเทียบข้อมูลฟันที่เก็บได้จากศพผู้ตายเข้ากับ บันทึกข้อมูลทางทันตกรรม นอกเหนือจากการวิเคราะห์แบบจำลองฟัน

บรรณานุกรม :
วิศรุต พลสิทธิ์ , ณัฐวดี พิชิตชัยพันธ์ , จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , Wisarut Bholsithi , Chanjira Sinthanayothin . (2553). ระบบพิสูจน์บุคคลด้วยข้อมูลทันตกรรมแบบออนไลน์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิศรุต พลสิทธิ์ , ณัฐวดี พิชิตชัยพันธ์ , จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , Wisarut Bholsithi , Chanjira Sinthanayothin . 2553. "ระบบพิสูจน์บุคคลด้วยข้อมูลทันตกรรมแบบออนไลน์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิศรุต พลสิทธิ์ , ณัฐวดี พิชิตชัยพันธ์ , จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , Wisarut Bholsithi , Chanjira Sinthanayothin . "ระบบพิสูจน์บุคคลด้วยข้อมูลทันตกรรมแบบออนไลน์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
วิศรุต พลสิทธิ์ , ณัฐวดี พิชิตชัยพันธ์ , จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , Wisarut Bholsithi , Chanjira Sinthanayothin . ระบบพิสูจน์บุคคลด้วยข้อมูลทันตกรรมแบบออนไลน์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.