ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการให้ผลผลิตอ้อย : การทดสอบความแม่นยำของระบบคำแนะนำปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการให้ผลผลิตอ้อย : การทดสอบความแม่นยำของระบบคำแนะนำปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน
นักวิจัย : ศุภชัย อำคา , อัญธิชา พรมเมืองคุก , จิรวัฒน์ พุ่มเพชร , สุรเดช จินตกานนท์ , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ , ชัยสิทธิ์ ทองจู
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030072000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภชัย อำคา , อัญธิชา พรมเมืองคุก , จิรวัฒน์ พุ่มเพชร , สุรเดช จินตกานนท์ , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ , ชัยสิทธิ์ ทองจู . (2553). การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการให้ผลผลิตอ้อย : การทดสอบความแม่นยำของระบบคำแนะนำปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศุภชัย อำคา , อัญธิชา พรมเมืองคุก , จิรวัฒน์ พุ่มเพชร , สุรเดช จินตกานนท์ , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ , ชัยสิทธิ์ ทองจู . 2553. "การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการให้ผลผลิตอ้อย : การทดสอบความแม่นยำของระบบคำแนะนำปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศุภชัย อำคา , อัญธิชา พรมเมืองคุก , จิรวัฒน์ พุ่มเพชร , สุรเดช จินตกานนท์ , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ , ชัยสิทธิ์ ทองจู . "การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการให้ผลผลิตอ้อย : การทดสอบความแม่นยำของระบบคำแนะนำปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
ศุภชัย อำคา , อัญธิชา พรมเมืองคุก , จิรวัฒน์ พุ่มเพชร , สุรเดช จินตกานนท์ , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ , ชัยสิทธิ์ ทองจู . การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการให้ผลผลิตอ้อย : การทดสอบความแม่นยำของระบบคำแนะนำปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.