ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาแก้วบอโรซิลิเกตสำหรับหลอดรังสีเอ๊กซ์ และกระบวนการประกอบหลอดรังสีเอ๊กซ์ทางการแพทย์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาแก้วบอโรซิลิเกตสำหรับหลอดรังสีเอ๊กซ์ และกระบวนการประกอบหลอดรังสีเอ๊กซ์ทางการแพทย์
นักวิจัย : ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี , มนัส ใจมะสิทธิ์ , วรพงษ์ เทียมสอน , ดำรง บุญประคอง , Torranin Chairuangsri , Manat Chaimasit , Worapong Thiemsorn
คำค้น : Engineering and technology , Glass-to-metal sealing , Materials engineering , MT-S-43-MET-10-079-G , Sealing , การต่อแก้ว-โลหะ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , หลอดรังสีเอ็กซ์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/12664
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เครื่องฉายรังสีเอ๊กซ์เป็นชุดเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการแพทย์แผนปัจจุบัน วงการแพทย์ของไทยได้ใช้เครื่องฉายรังสีเอ๊กซ์เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ซึ่งในอดีตเครื่องฉายรังสีเอ๊กซ์ที่ใช้ผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด ปัจจุบันนี้ บริษัท คงศักดิ์เอ๊กซ์เรย์การแพทย์อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยคนไทย ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ประกอบเครื่องฉายรังสีเอ๊กซ์ทางการแพทย์ โดยใช้สัญญลักษณ์ทางการค้า KELEX สามารถผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นของเครื่องฉายรังสีเอ๊กซ์ได้เองแล้ว ยกเว้นเพียงอย่างเดียวที่ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ คือ หลอดรังสีเอ๊กซ์ การที่บริษัทคงศักดิ์เอ๊กซเรย์ ฯ สามารถผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องฉายรังสีเอ๊กซ์ได้เอง ทำให้ราคาเครื่องฉายรังสีเอ๊กซ์ที่ประกอบขึ้นภายในประเทศ (ประมาณชุดละ 250,000 บาท) ต่ำกว่าเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศ (ประมาณชุดละ 600,000 บาท หากบริษัท คงศักดิ์เอ๊กซเรย์ ฯ สามารถประกอบหลอดรังสีเอ๊กซ์เองได้ด้วย ก็จะสามารถลดต้นทุนของเครื่องรังสีเอ๊กซ์ลงไปได้อีกอย่างแน่นอน ความคิดที่จะประกอบหลอดรังสีเอ๊กซ์ขึ้นภายในประเทศ เป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างคณะผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัท คงศักดิ์เอ๊กซ์เรย์ ฯ และได้เสนอโครงการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อแก้วกับโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลต์ (รหัสโครงการ MT-S-43-MET-10-079-G) โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ 2543-2544 งานวิจัยในแบบเสนอโครงการวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยต่อเนื่องจากโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยจะอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการก่อนเพื่อวิจัยและพัฒนากระบวนการประกอบตัวหลอดรังสีเอ๊กซ์ทางการแพทย์ ซึ่งประสบการณ์ที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการประกอบหลอดรังสีเอ๊กซ์แบบอื่นๆ ที่ใช้ในทางวงการวิทยาศาสตร์ และงานทดสอบแบบไม่ทำลายในงานเกษตร และอุตสาหกรรม หรือการประกอบหลอดสุญญากาศอื่นๆ นอกจากนี้ความรู้ที่ได้ยังเป็นพื้นฐานของการศึกษาการต่อโลหะ-เซรามิกส์ระบบอื่นๆ ต่อไปด้วย

X-ray system is an essential tool in the present medical treatment. In Thailand, the medical X-ray system has been utilised for obtaining useful information for appropriate treatment for decades. In the past, the X-ray system was manufactured and imported from abroad. At the present, a Thai-owner company named 'Kongsak X-ray Medical Industry Co., Ltd. (KXM)' in Bangkok, who assembles the medical X-ray system with brand name 'KELEX', can manufacture most parts of the system except only the X-ray tube. This makes the domestically assembled X-ray system lower in price (approximately 250,000 Bahts per unit) compared with that imported from abroad (approximately 600,000 Bahts per unit). If the company could assemble also the X-ray tube, the cost of investment of the X-ray system would certainly be even less. The above vision led to a cooperation between our research group at Chiangmai University and the KXM company for proposing a research project for studying the feasibility of joining glass to Fe-Ni-Co alloy (Project code : MT-S-43-MET-10-079-G) which was financial supported by the National Metals and Materials Technology Centre during 2000-2001. Research in this proposal is a further study of the project mentioned above. The knowledge and experience obtained after the previous project will be used for research and development of assembling process of medical X-ray tube. Know-how obtained can be applied in assembling the other types of X-ray tube which are used in scientific equipment and non-destructive testing in agriculture and industries, or other vacuum tubes. Furthermore, knowledge achieved will be basic principles for studying other systems of metal-ceramic joining

บรรณานุกรม :
ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี , มนัส ใจมะสิทธิ์ , วรพงษ์ เทียมสอน , ดำรง บุญประคอง , Torranin Chairuangsri , Manat Chaimasit , Worapong Thiemsorn . (2548). การวิจัยและพัฒนาแก้วบอโรซิลิเกตสำหรับหลอดรังสีเอ๊กซ์ และกระบวนการประกอบหลอดรังสีเอ๊กซ์ทางการแพทย์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี , มนัส ใจมะสิทธิ์ , วรพงษ์ เทียมสอน , ดำรง บุญประคอง , Torranin Chairuangsri , Manat Chaimasit , Worapong Thiemsorn . 2548. "การวิจัยและพัฒนาแก้วบอโรซิลิเกตสำหรับหลอดรังสีเอ๊กซ์ และกระบวนการประกอบหลอดรังสีเอ๊กซ์ทางการแพทย์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี , มนัส ใจมะสิทธิ์ , วรพงษ์ เทียมสอน , ดำรง บุญประคอง , Torranin Chairuangsri , Manat Chaimasit , Worapong Thiemsorn . "การวิจัยและพัฒนาแก้วบอโรซิลิเกตสำหรับหลอดรังสีเอ๊กซ์ และกระบวนการประกอบหลอดรังสีเอ๊กซ์ทางการแพทย์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี , มนัส ใจมะสิทธิ์ , วรพงษ์ เทียมสอน , ดำรง บุญประคอง , Torranin Chairuangsri , Manat Chaimasit , Worapong Thiemsorn . การวิจัยและพัฒนาแก้วบอโรซิลิเกตสำหรับหลอดรังสีเอ๊กซ์ และกระบวนการประกอบหลอดรังสีเอ๊กซ์ทางการแพทย์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.