ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการหลอมเศษอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 1: การศึกษาความเป็นไปได้

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการหลอมเศษอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 1: การศึกษาความเป็นไปได้
นักวิจัย : กอบสิน ทวีสิน , เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร , สมบุญ เจริญวิไลศิริ , สาธิต จันทนปุ่ม , นุชธนา พูลทอง , Kobsin Thaveesin , Chaowalit Limmaneevichitr , Sombun Charoenvilaisiri , Satit Chantpum , Nuchthana Poolthong
คำค้น : Alloy materials , Aluminum alloys , Engineering and technology , etc.) , Founding , Materials engineering , Metals , การนำกลับมาใช้ใหม่ , การหลอมโลหะ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โลหะผสมอะลูมินัม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/12631
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โลหะผสมอะลูมิเนียมมีบทบาทในการใช้งานมกาขึ้นในทางวัสดุวิศวกรรม เนื่องจากคุณสมบัติดีหลายประการ เช่น น้ำหนักเลา การนำความร้อนสูง สามารถขึ้นรูปและหล่อได้ดี และทนต่อการกัดกร่อน เป็นต้น การที่อลูมิเนียมมีอัตราส่วนของความแข็งแรงต่อน้ำหนักสุงจึงมีการใช้งานในทางวิศวกรรมดดยนำมาทดแทนโลหะส่วนใหญ่ที่หนักกว่า เช่นเหล็กกล้า ซึ่งยังผลให้ประสิทธิภาพการใชังานของเครื่องมือ เครื่องจักรกล หรือแม้แต่ยานยนต์ประหยัดน้ำหนักมากขึ้น การถลุงอลูมิเนียมจากสินแร่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง และยังทำให้อะลูมิเนียมมีราคาแพงเมื่อเทียบกับโลหะชนิดอื่น การนำอะลูมิเนียมมาหลอมใช้ใหม่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลงได้ถ้าหากมีเทคโนโลยีการนำกลับมาใช้ใหม่ที่เหมาะสมในประเทสไทย โรงหล่อโดยส่วนใหญ่ต้องการนำเศษอะลูมิเนียมที่มีการปนเปื้อนสูงมาหลอมใหม่ เช่น กระป๋องเครื่องดื่ม ฝาเครื่องดื่มที่มีชิ้นส่วนของพลาสติก เศษขี้กลึง และเศษจากการตัดละลูมิเนียมดังกล่าวมาหลอมใหม่โดยไม่มีเทคนิคการเตรียมอย่างเหมาะสมส่งผลให้ประสบปัญหาหลักสองด้าน คือ ปัญหาด้านมลพิษจากควันเมื่อเกิดการเผาใหม้สารปนเปื้อนต่างๆ โดยไม่มีการควบคุมและบำบัด และปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ปริมาณอลูมิเนียมที่ได้กลับมาจากการนำเศษมาหลอมใหม่เมื่อใช้เศษอะลูมิเนียมที่ปนเปื้อนแทนที่จะถูกเตรียมมาอย่างเหมาะสม หรือที่สะอาดหลังจากการใช้งาน เมื่อมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยระยะสุดท้ายคาดว่าจะมีมลพิษที่ปล่อยออกมาน้อยกว่าเมื่อนำเอาเศษอะลูมิเนียมไปหลอม และปริมาณการได้กลับมาของเนื้ออะลูมิเนียมเมื่อหล่อออกเป็นอินกอตมีมากขึ้น งานวิจัยที่สมบูรณ์ซึ่งจะดำเนินการต่อไปในอนาคต ได้แก่การออกแบบและสร้างเครื่องมืออัดกระป๋องที่ใช้แล้วให้กับหมู่บ้าน เครื่องย่อยกระป่องให้ได้ขนาดที่เหมาะสม เครื่องแยกวัสดุอื่นๆ ออกจากอลูมิเนียม ระบบกำจัดผิวเคลือบและสี เตาหลอมแบบต่อเนื่อง เป็นต้น หลังจากที่งานวิจัยนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ คณะผู้วิจัยคาดว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษอลูมิเนียม มีเทคโนโลยีการหล่อหลมอเศาอลูมิเนียมมาใช้ใหม่โดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด สามารถผลิตอินกอตที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตอื่นๆให้กับอุตสาหกรรมที่ต้องการอลูมิเนียมในประเทศไทยและทดแทนการนำเข้าได้ และเป็นการลดความต้องการใช้พลังานของดลกได้ดีกว่าการถลุงอลูมิเนียมจากสินแร่ และที่สำคัญที่สุดเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นอย่างมาก

alumium alloys have been increasingly used as engineering materials because of its superior properties such as light weight, good thermal conductivity, excellent formability and castability, and corrosion resistance Because of their higher strength per weight ratio, aluminium alloys have replace most heavier metals, e.g. stels, in many engineering applications resulting in better effciency of tools, machines, and even better fuel consumption of automobiles. Aluminium refining process consumes high electric energy, which directly affects the environment and make aluminium compartively expensive. Aluminium recycling is a way to reduce production cost expecially with the proper recycling technology. In Thailand, most aluminium casting companies want to use the highly contaminated aluminium scraps such as aluminium used beverage cans, lids with plastic inserts, chips and stamping scraps contaminated with cutting oils due to their lower price. By using those scraps without proper technique, there are two maor losses. First, direct charging of scraps into the furnace has no system to control or to treat high temperture exhausted gases. Second, there will be much higher substantial aluminium loss when melting contaminated scrap rather than the proper treated scraps or clean scraps. With proper technology from the final research, it is expected to observe the significantly lower air pollution emission when melting aluminium scraps and earn higer yield in casting ingot. the full research pahse will be composed of design and build the squeezing tools for everday used, shredding machine, tramp metals and foreign materials separtion machine, surface treatment kiln, and continuous melting furnace. After the full research completion, it is expected that the technology earned will help in increasing the value of aluminium scraps, the proper recycling technique with less pollution problems, higher quality of aluminium ingot, and better energy conservation by recycling aluminium for the world.

บรรณานุกรม :
กอบสิน ทวีสิน , เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร , สมบุญ เจริญวิไลศิริ , สาธิต จันทนปุ่ม , นุชธนา พูลทอง , Kobsin Thaveesin , Chaowalit Limmaneevichitr , Sombun Charoenvilaisiri , Satit Chantpum , Nuchthana Poolthong . (2545). การพัฒนากระบวนการหลอมเศษอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 1: การศึกษาความเป็นไปได้.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กอบสิน ทวีสิน , เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร , สมบุญ เจริญวิไลศิริ , สาธิต จันทนปุ่ม , นุชธนา พูลทอง , Kobsin Thaveesin , Chaowalit Limmaneevichitr , Sombun Charoenvilaisiri , Satit Chantpum , Nuchthana Poolthong . 2545. "การพัฒนากระบวนการหลอมเศษอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 1: การศึกษาความเป็นไปได้".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กอบสิน ทวีสิน , เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร , สมบุญ เจริญวิไลศิริ , สาธิต จันทนปุ่ม , นุชธนา พูลทอง , Kobsin Thaveesin , Chaowalit Limmaneevichitr , Sombun Charoenvilaisiri , Satit Chantpum , Nuchthana Poolthong . "การพัฒนากระบวนการหลอมเศษอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 1: การศึกษาความเป็นไปได้."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Print.
กอบสิน ทวีสิน , เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร , สมบุญ เจริญวิไลศิริ , สาธิต จันทนปุ่ม , นุชธนา พูลทอง , Kobsin Thaveesin , Chaowalit Limmaneevichitr , Sombun Charoenvilaisiri , Satit Chantpum , Nuchthana Poolthong . การพัฒนากระบวนการหลอมเศษอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 1: การศึกษาความเป็นไปได้. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2545.