ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและสร้างรถต้นแบบรถเกษตรกรและการเผยแพร่

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและสร้างรถต้นแบบรถเกษตรกรและการเผยแพร่
นักวิจัย : สุวิทย์ บุณยวานิชกุล , สมชาย พวงเพิกศึก , โกวิท ศตวุฒิ , สนอง จุลกะทัพพะ , พรชัย ชัยปิยะพร , ชินเทพ เพ็ญชาติ , ธงชัย สิงสังวรณ์ , นวลจันทร์ จั่นจินดา , Suwit Bunyawanichkul , Somchai Puangphuaksook , Kovit Satawuth , Pornchai Cahipiyaporn , Chinatep Benyajati
คำค้น : Automotive engineering , E-Tan , Engineering and technology , Farm's Vehicle , Farmers , รถอีแต๋น , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , เกษตรกร
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/12619
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รถเกษตรกร เป็นรถเอนกประสงค์ของเกษตรไทยซึ่งมีการผลิตและใช้งานกันมายาวนานกว่า 40 ปี โดยเริ่มจากโรงงานเล็กๆ ในท้องที่ชนบท และแพร่หลายออกไปจนกระทั่วมีการจัดตั้งเป็นโรงงานผลิตเป็นการเฉพาะต่อๆมาประมาณการว่ามีรถเกษตรกรใช้งานอยู่ทั้งหมดทั่วประเทศประมาณ 112,150 คัน การผลิตรถเกษตกรในปัจจุบันยังคงเป็นลักษณะ ยาวตัด-สั้นต่อ ทั้งนี้เพราะผู้ผลิตขาดความรู้ทางด้านวิศวกรรมยานยนต์และสร้างรถเกษตรกรขึ้นมาโดยลอกเลียนแบบรถยนต์ต่างๆ ที่คนพบเห็น รวมทั้งการนำเอาอะไหล่เก่าของรถยนต์มาใช้จึงยิ่งทำให้เพิ่มขีดจำกัดในการสร้างให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ผลที่เกิดขึ้นก็คือขาดการพัฒนาที่ถูกต้อง ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปคือเป็นความสวยงามของตัวรถและกะบะ เพิ่มขนาดของรถกะบะเพื่อให้บรรทุกได้มากขึ้น เพิ่มความเร็วของรถโดยไม่ปรับปรุงช่วงล่าง เป็นต้น คณะผู้วิจัยได้เห็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น จึงได้พิจารณาที่จะทำการปรับปรุงการออกแบบเพื่อให้สามารถได้รถต้นแบบที่ถูกต้องตามหลักวิชาวิศวกรรมยานยนต์ โดยทั้งนี้จะยังคงเอกลักษณ์หลายๆประการของรถเกษตรกรดั้งเดิมไว้บ้างเพื่อมิให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตและจำหน่ายมากนัก ต่อเมื่อรถต้นแบบได้พิสูจน์ให้เห็นถึงข้อดีต่างๆ เป็นที่ประจักษ์แก่เกษตรกรโดยทั่วไปแล้ว เชื่อว่าการพัฒนารถเกษตรให้ดียิ่งๆขึ้นในด้านต่างๆ จะเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

Farm's Vehicle (E-Tan) is a multipurpose Vehicle for Thai farmer more than 40 years. First it was built in a small local shop, and 10 years later it was populary used throughout the country, specific shops are established to build only this kind of farm's vehicle. It was estimaed that 112,150 units are still used countrywide. Presently, E-TAN produce are based on the trial-error basis, used parts of automobile still used, assembly of the components are trailor made basis which limited the development of E-Tan However, the majority constraint is the lack of knowledge in automotive engineering of the manufacturers which result in an incorrect development of E-Tan such as increasing travelling speed, more nice and beauty. The researchers fine out these problems and try to develop the prototype vehicle which must be more better than the existing ones according to the automobile engineering principles, but at the same time it must not be quite different appearance (and cost) from the existing one, which are the satisfaction criteria for Thai farmers. Since the protype are widely used we hope that the following development will go on the correct way

บรรณานุกรม :
สุวิทย์ บุณยวานิชกุล , สมชาย พวงเพิกศึก , โกวิท ศตวุฒิ , สนอง จุลกะทัพพะ , พรชัย ชัยปิยะพร , ชินเทพ เพ็ญชาติ , ธงชัย สิงสังวรณ์ , นวลจันทร์ จั่นจินดา , Suwit Bunyawanichkul , Somchai Puangphuaksook , Kovit Satawuth , Pornchai Cahipiyaporn , Chinatep Benyajati . (2546). การพัฒนาและสร้างรถต้นแบบรถเกษตรกรและการเผยแพร่.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุวิทย์ บุณยวานิชกุล , สมชาย พวงเพิกศึก , โกวิท ศตวุฒิ , สนอง จุลกะทัพพะ , พรชัย ชัยปิยะพร , ชินเทพ เพ็ญชาติ , ธงชัย สิงสังวรณ์ , นวลจันทร์ จั่นจินดา , Suwit Bunyawanichkul , Somchai Puangphuaksook , Kovit Satawuth , Pornchai Cahipiyaporn , Chinatep Benyajati . 2546. "การพัฒนาและสร้างรถต้นแบบรถเกษตรกรและการเผยแพร่".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุวิทย์ บุณยวานิชกุล , สมชาย พวงเพิกศึก , โกวิท ศตวุฒิ , สนอง จุลกะทัพพะ , พรชัย ชัยปิยะพร , ชินเทพ เพ็ญชาติ , ธงชัย สิงสังวรณ์ , นวลจันทร์ จั่นจินดา , Suwit Bunyawanichkul , Somchai Puangphuaksook , Kovit Satawuth , Pornchai Cahipiyaporn , Chinatep Benyajati . "การพัฒนาและสร้างรถต้นแบบรถเกษตรกรและการเผยแพร่."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
สุวิทย์ บุณยวานิชกุล , สมชาย พวงเพิกศึก , โกวิท ศตวุฒิ , สนอง จุลกะทัพพะ , พรชัย ชัยปิยะพร , ชินเทพ เพ็ญชาติ , ธงชัย สิงสังวรณ์ , นวลจันทร์ จั่นจินดา , Suwit Bunyawanichkul , Somchai Puangphuaksook , Kovit Satawuth , Pornchai Cahipiyaporn , Chinatep Benyajati . การพัฒนาและสร้างรถต้นแบบรถเกษตรกรและการเผยแพร่. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.