ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
นักวิจัย : ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , สิรินทรเทพ เต้าประยูร , ดวงรัตน์ อินทร , เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ , ประไพ ธุรกิจ , Paitip Thiravetyan , Sirintornthep Towprayoon , Duangrat Inthorn , Petchporn Chawakitchareon , Prapai Turakij
คำค้น : Agricultural wastes , Color removal , Dyes and dyeing , Environmental sciences , Environmental/Ecology , Flute reed , Narrow-leafed cattai , Purification , Sewage , Textile industry , การบำบัด , การบำบัดน้ำเสีย , ของเสียทางการเกษตร , ธูปฤาษี , น้ำเสีย , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , หญ้าแขม , อุตสาหกรรมฟอกย้อม , โรงงานฟอกย้อม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/12610
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศประเภทหนึ่งที่สำคัญคืออุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำมากในกระบวนการผลิต โดยอาจมากถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีผลก่อให้เกิดน้ำเสียปริมาณมากที่มีสารเคมีและสารพิษต่างๆ โดยปัญหาส่วนใหญ่ของน้ำทิ้งจากสีย้อมผ้าจะเป็นพวกสีรีแอคทีฟ (Reactive dye ) จากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยใช้วัสดุที่มีราคาถูก เช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หรือของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มาใช้เป็นวัสดุในการดุดซับสี ดดยในเบื้องต้นได้ทำรศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับสีรีแอกทีฟสังเคราะห์ (Synthetic reactive dye) โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเลือกหญ้าแขมและธูปฤาษีเป็นตัวแทนของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ส่วนของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆได้เลือกกากแร่สังกะสีซิลิเกตจากโรงงานเหมืองแร่ ซิลิกา-อลูมินาที่ใช้แล้วจากโรงงานผลิตสารประกอบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กากตะกอนโลหะจากโรงงานชุบโลหะเป็นวัสดุดูดซับสี จากนั้นศึกษาถึงความสามารถของวัสดุแต่ละชนิดในการดูดซับสี การนำวัสดุที่ดูดซับสีแล้วกลับมาใช้ใหม่ การศึกษาถึงกลไกการดูดซับของสีย้อมโดยตัวดูดซับต่างๆ จากนั้นนำวัสดุเหล่านี้มาทำการดูดซับกับน้ำเสียจริงจากโรงงานฟอกย้อม เลือกตัวดูดซับที่สามารถดูดซับน้ำเสียจริงได้ดีที่สุดมาทำการขยายขนาดเป็นระบบคอลัมน์ โดยศึกษาถึงอัตราการไหลที่เหมาะสมของน้ำเสีย ความสูของคอลัมน์ และระยะเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น

Textile dyeing is a major industry in Thailand. These factories need high Quantity of water (about 1,300 m3/day) in the production process. Wastewater from the textile dyeing process contains chemicals and various toxic substances. One of the major problems of the watewater from textile dyeing factory is reactive dye. Reactive dye is most commonly used to dye cotton clothes. This research emphasize on the treatment of reactive dye wastewater from textile dyeing industries by employinh cheap and widely available materials such as agricultural and industrial wasters, as a color adsorbent. The optimum conditions for adsorption of synthetic dye by agriculture and industrial wastes will be investigated. Flute reed and Narrow-leafed cattail are the agricultural wastes used as color adsorbents. Zinc-silicate waste form mining industry, spent silica-alumina from hydrogen peroxide industry and metal sludge form eletroplating industry are the industrial wastes used as color adsorbents. The maximum capacity of each adsorbent in dye adsorption, recycle of reused adsorbents will be applied to treat wastewater from textile dyeing industry. Further work using column system to treat wastewate will be adopted fo the most promising adsorbent identified. Optimum flow rate of wastewater, height of column retention time etc will also be investigated in the column system.

บรรณานุกรม :
ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , สิรินทรเทพ เต้าประยูร , ดวงรัตน์ อินทร , เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ , ประไพ ธุรกิจ , Paitip Thiravetyan , Sirintornthep Towprayoon , Duangrat Inthorn , Petchporn Chawakitchareon , Prapai Turakij . (2549). การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , สิรินทรเทพ เต้าประยูร , ดวงรัตน์ อินทร , เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ , ประไพ ธุรกิจ , Paitip Thiravetyan , Sirintornthep Towprayoon , Duangrat Inthorn , Petchporn Chawakitchareon , Prapai Turakij . 2549. "การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , สิรินทรเทพ เต้าประยูร , ดวงรัตน์ อินทร , เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ , ประไพ ธุรกิจ , Paitip Thiravetyan , Sirintornthep Towprayoon , Duangrat Inthorn , Petchporn Chawakitchareon , Prapai Turakij . "การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , สิรินทรเทพ เต้าประยูร , ดวงรัตน์ อินทร , เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ , ประไพ ธุรกิจ , Paitip Thiravetyan , Sirintornthep Towprayoon , Duangrat Inthorn , Petchporn Chawakitchareon , Prapai Turakij . การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.