ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกกระบวนการผลิตพลาสติก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกกระบวนการผลิตพลาสติก
นักวิจัย : มนตรี วงศ์ศรี
คำค้น : Expert System , กระบวนการผลิต , พลาสติก , ระบบผู้เชี่ยวชาญ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/11908
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการเลือกชนิดของกระบวนการผลิตพลาสติก ขึ้นอยู่กับลักษณะพิเศษของโพลิเมอร์, ขนาดของผลิตภัณฑ์, อัตราเร็วในการผลิตและปริมาณในการผลิต รวมถึงรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สุดท้าย กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกมีความซับซ้อนพอสมควร และต้องอาศัยความรู้ทางด้านเทคนิควิศวกรรมการผลิต และวัสดุที่ใช้ ดังนั้นจึงได้นำเอาระบบผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ที่ปฏิบัติการในลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้ โดยอาศัยความรู้ทางฮิวริสติก ของกระบวนการผลิตพลาสติก จะถูกสร้างเป็นกฎของระบบผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกชนิดของกระบวนการผลิตที่เหมาะสมได้

บรรณานุกรม :
มนตรี วงศ์ศรี . (2535). ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกกระบวนการผลิตพลาสติก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มนตรี วงศ์ศรี . 2535. "ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกกระบวนการผลิตพลาสติก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มนตรี วงศ์ศรี . "ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกกระบวนการผลิตพลาสติก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2535. Print.
มนตรี วงศ์ศรี . ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกกระบวนการผลิตพลาสติก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2535.