ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด
นักวิจัย : ธาริณี นามพิชญ์ , รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030898000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธาริณี นามพิชญ์ , รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์ . (2554). การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธาริณี นามพิชญ์ , รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์ . 2554. "การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธาริณี นามพิชญ์ , รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์ . "การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
ธาริณี นามพิชญ์ , รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์ . การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.